Svobodní na stávce proti klimatu hájili racionální pohled na uhlíkovou stopu

Když se politici chopí řešení ekologických témat, zpravidla to končí dotacemi na podporu biopaliv či polí se solárními panely, buzerací automobilistů, vyšším zdaněním dopravy nebo zákazem žárovek či výkonných vysavačů. 🙃Pouze řešení technologická, na rozdíl od těch politických, ovšem mohou přinést skutečný užitek. My proto po vládě chceme jen to, aby uvolnila vědcům ruce a vytvářela tak vhodné prostředí pro technologický rozvoj, který je schopen přinést přívětivá řešení nejen pro naši přírodu.Vlády na západ od nás se v tomto rozhodly jít cestou, kterou nepodporujeme. Pod vlivem ekologické lobby poškozují vlastní občany i konkurenceschopnost svých firem, přestože pozitivní ekologický účinek jejich opatření je sporný, zatímco negativní ekonomický je zcela zřejmý. V rámci iniciativy Luboše Záloma jsme proto vyrazili mezi účastníky Fridays For Future, abychom upozornili na negativa, která mohou přinést jimi požadované kroky.Sám Luboš Zálom k akci uvádí: „Současná generace dosáhla úrovně a kvality života, o jaké se lidem ještě před několika lety mohlo jen zdát a pro většinu lidí na této planetě je to vlastně pořád ještě něco nedosažitelného. Všechno, čeho minulé generace dosáhly, bylo dosaženo díky racionální, tvořivé mysli a díky produktivní práci. Jinak řečeno díky vytváření hodnot, díky přetváření toho, co nám realita nabízí, v něco hodnotnějšího. Jinak řečeno, díky využívání zdrojů naší planety. Bez toho bychom nemohli přežít. Máme-li právo na život, máme implicitně právo využívat i naši planetu. Studenti jsou obklopeni luxusem a pohodlím. Pokud to domyslíme, pak zjistíme, že právě proti tomu protestují. To by si měli uvědomit.“

Zveřejnil(a) Svobodní dne Čtvrtek 7. listopadu 2019

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)