Svobodní: Svobodní nesouhlasí s kompenzační vyhláškou ministra Vojtěcha

Svobodní se připojují ke zdravotníkům, kteří nesouhlasí s kompenzační vyhláškou, která by měla nemocnicím a soukromým ordinacím kompenzovat příjmy z činnosti, která byla kvůli koronavirové krizi zásadně omezena. Z návrhu kompenzační vyhlášky vyplývá, že zejména privátní zdravotnická zdravotnická zařízení budou na svých příjmech zkrácena, což bude pro značnou část z nich likvidační. Jsme toho názoru, že situaci daleko lépe a spravedlivěji řeší návrh kompenzační vyhlášky podaný Českou lékařskou komorou a tento návrh má naši podporu. V době, která je právě pro systém zdravotnictví značně nejistá, např. protože se neví, kolik vln epidemie koronaviru může ještě přijít, by jakákoliv nestabilita znamenala takřka hazard s lidskými životy.

  1. Zdravotníci stáli v první linii. Zaslouží si, aby s nimi stát jednal slušně, bez trapného mlžení a překrucování pravého stavu věci. Premiér Babiš slíbil napumpovat do systému 73 miliard korun. Až teprve později z návrhu kompenzační vyhlášky ministra Vojtěcha vyplynulo, že většině zdravotnickým zařízení se v konečném důsledku dostane mnohem méně prostředků, než s jakými počítali.
  2. Zdravotnictví je nejregulovanější odvětví ze všech, ovlivněné politickými vazbami a byrokracií. Je třeba si uvědomit, že mnoho zdravotníků muselo na příkaz shora svoji činnost výrazně omezit; odloženy byly mnohé plánované operace, a kromě toho sami občané omezili návštěvy lékaře. V centrálně řízeném systému se lékaři nemohou chovat pružně, a jsou tedy plně odkázáni na úhrady ze strany státu, resp. zdravotních pojišťoven. Nelze tedy přijmout, aby stejný stát, který jim v podstatě zakázal pracovat, je nyní nechal bez prostředků.
  3. Svobodní dlouhodobě zastávají myšlenku svobodnějšího zdravotnictví, které by bylo postaveno na skutečném pojištění, nikoliv na dnešní zdravotní dani, která se pojištěním jen nazývá. Pojišťovny mají být skutečnými pojišťovnami, a ne přerozdělovacími filiálkami ministerstva zdravotnictví. Tvrdíme, že svobodnější zdravotnictví by problémům spojeným s epidemií koronaviru čelilo daleko pružněji a efektivněji.

Republikové předsednictvo Svobodných

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)