Stanoviska strany

Při nezávislé kontrole jsme nenašli závažné chyby

Svobodní prostřednictvím svých delegátů provedli kontrolní ověření výsledků voleb v několik...
Více

Svobodní jsou pro zrušení 5% volební klauzule

Hranice pro rozdělování mandátů (volební klauzule) pokřivují princip poměrného zastoupení. ...
Více

Portugalsko zůstává závislé na půjčkách ze „záchranných fondů“

Svobodní považují tvrzení, že Portugalsko ukončilo záchranný program eurozóny, za záměrn&ea...
Více