Stanoviska strany

Svobodní jsou pro zrušení 5% volební klauzule

Hranice pro rozdělování mandátů (volební klauzule) pokřivují princip poměrn...
Více

Portugalsko zůstává závislé na půjčkách ze „záchranných fondů“

Svobodní považují tvrzení, že Portugalsko ukončilo záchranný program euroz&...
Více