Program

Programové pilíře

Bezpečnost

Spořádaný ozbrojený občan je zárukou bezpečí. Pilířem bezpečnosti je funkční armáda. Česká republika si musí uchovat svou azylovou politiku.

 • Zabráníme přijetí povinných imigračních kvót
 • Posílíme investice do armády a spolupráci v rámci NATO
 • Podporujeme současnou podobu zákonů o držení zbraní
 • EU není zárukou bezpečné České republiky – prosazuje imigrační kvóty, chce omezit národní armády ve prospěch evropské armády a snaží se odzbrojit občany

Prosperita

Se Svobodnými budete platit nižší daně. Podnikání bude založené na zdravé soutěži. Svobodní prosazují, aby existovaly jen opravdu nezbytné úřady. Méně státu, více občanům.

 • Prosazujeme jednotnou DPH ve výši 14 %.
 • Chceme odstranit nespravedlivé dotace škodící většině a pomáhající jen vybrané menšině.
 • Zrušíme daň z nabytí nemovitých věcí i jiné zbytečné daně.
 • EU není zárukou prosperující České republiky – nedovoluje snižovat DPH, nařizuje, kolik zboží a od koho smíme nakupovat, snaží nám vnutit euro

Svoboda

Se Svobodnými budete svobodnější a váš názor bude slyšet, rozhodovat o sobě budete jen vy sami. Stát vás nesmí kriminalizovat za činy, které nikomu neubližují.

 • Prosazujeme svobodu slova, odmítáme zákony ochraňující politiky před kritikou veřejnosti
 • O svém životě si svobodně mají rozhodovat sami lidé
 • Zastavíme zvyšování státního dohledu, občan není otrokem státu
 • EU není zárukou svobodné České republiky – omezuje svobody jednotlivce, upírá svobodu slova a projevu, z peněz všech podporuje názory, které jí vyhovují

Seznamte se blíže s naším programem

Témata:

Pomozte nám

Staňte se příznivcem

Získejte možnost hlasovat v otevřených primárkách. Dostávejte pravidelné aktuality Svobodných do e-mailové schránky a pozvánky na naše akce.
Chci se stát příznivcem

Staňte se členem

Spolurozhodujte o politice Svobodných na jednotlivých úrovních. Účastněte se dění uvnitř Svobodných a volte kandidáty a orgány strany.
Chci se stát členem

Přispějte finančně

Přispějte Svobodným na jejich transparentní účet a podpořte důležitou volební kampaň v tomto roce.
Chci finančně přispět