Svobodní Řevnice


Jsme sdružení Strany Svobodných Občanů a nezávislých kandidátů a chceme, aby Řevnice byly moderním prosperujícím městem, které občanům nehází klacky pod nohy. Náš lídr Adam Langr přinese do vedení města nové nápady za podpory zkušených zastupitelů z minulého období Jirky Buchala a Honzy Lojdy.

Představujeme vám náš Harmonogram oprav všech ulic!

Naše kandidátka

Adam Langr
Adam Langr
29. let, kandidát na starostu, projektový manažer
1
Jan Lojda
Ing. Jan Lojda, Ph.D
38 let, pracovník v lesním hospodářství
2
Jiří Buchal
Ing. Jiří Buchal
38 let, investiční manager a podnikatel
3
Petr Čermák
RNDr. Petr Čermák, Ph.D
32 let, vědecký pracovník
4
Sabina Kulíková
Ing. Sabina Kulíková
27 let, studentka
5
Anna Karasová
Anna Karasová
24 let, studentka
6
Klára Buchalová
Ing. Klára Buchalová
28 let, finanční managerka
7
Tereza Řežábková
Tereza Řežábková
18 let, studentka
8
Karel Vyleta
Karel Vyleta
48 let, podnikatel
9
Jan Hartmann
Jan Hartmann, DiS.
38 let, vedoucí nákupu
10
Ilona Klímová
Ing. Ilona Klímová
46 let, podnikatelka
11
Roman Chvojka
Roman Chvojka
40 let, podnikatel
12
Eva Hanykýřová
Mgr. Eva Hanykýřová
51 let, učitelka
13
Kateřina Drašnarová
Kateřina Drašnarová
50 let, staniční sestra
14
Vít Lojda
Ing. Vít Lojda
30 let, vývojový pracovník
15

Načíst další

Volební program 2022

Máme jediný skutečný pravicový program pro Řevnice. Zavedeme moderní úřad, který bude transparentní, úsporný a občanům přinese nové výhody plynoucí z elektronizace služeb. Vrátíme Vám část vašich daní formou voucherů na sport, zdraví a kulturu a budeme dále podporovat rozvoj kulturních a turistických akcí vedoucí k podpoře místního podnikání. Umíme citlivě pečovat o okolní krajinu, máme plán na udržitelný rozvoj města. Udržíme městské služby a společnosti pod kontrolou a budeme podporovat moderní a otevřené školství. Investujeme do veřejné infrastruktury, budeme občany informovat o opravách všech ulic a vyřešíme parkování u nádraží.

Zobrazit celý

1. Moderní úřad

Transparentní radnice

Chceme skutečně veřejná výběrová řízení včetně tzv. „malých“, podlimitních zakázek; veškeré dokumenty k výběrovým řízením včetně nabídek uchazečů a jejich hodnocení budou veřejně na webu. Všechny dokumenty (včetně smluv a vyhlášek) budou dohledatelné na webu v elektronické formě a budou strojově zpracovatelné, aby byly snadno a rychle dohledatelné.

Zveřejníme podrobné hospodaření také u příspěvkových organizací města a zavedeme on-line živé přenosy ze schůzí zastupitelstva. Budeme naslouchat občanům, zřizovat pravidelné „kulaté stoly“, setkání s občany nad problémy v konkrétních lokalitách, pořádat ankety. Víme, že většina problémů s radnicí plyne právě z nedostatku komunikace. Plánujeme zintenzivnit komunikaci města na sociálních sítích a umožnit zde také pokládat občanům dotazy či stížnosti.

Úsporné město

Naším cílem je vyrovnaný a hospodárný rozpočet města; v době expanze investice do strategických projektů, namísto neorganizovaného rozhazování peněz, v době krize udržení výdajů města do výše reálných příjmů.

Čerpáme z managerských zkušeností svých čelních kandidátů jak v soukromém, tak státním sektoru a navrhujeme:

 • Zrušení funkcí dvou placených místostarostů
 • Obnovení funkce politicky nezávislého tajemníka úřadu
 • Efektivní řízení Technických služeb i za cenu outsourcování části služeb (péče o zeleň, svoz bioodpadu, sekání trávy či úklid sněhu).
 • Přesunutí vymezení činností technických služeb jednoznačně do oblasti udržování čistoty a pořádku ve městě
 • Vedení kontrolního a finančního výboru bude patřit primárně opozici

Elektronická komunikace

Zlepšíme uživatelskou použitelnost radnice – většinu agendy si lidé vyřídí on-line. Za nás bude radnice „open-minded“ – přístupná inovacím a novým řešením, prospěšným pro fungování města jako celku. Máme několik nápadů, jak našim spoluobčanům zpříjemnit život. Obec má k dispozici přehled o platnosti některých průkazů. Vytvoříme pravidla pro zasílání informace o blížící se expiraci platnosti průkazu občanům emailem. Rovněž budeme informovat občany o termínech pro zaplacení městských poplatků.

Celý tento systém nepřinese pro město žádné další náklady a zvládneme ho obsluhovat s použitím současných kapacit městského úřadu.

2. Zdraví, sport a kultura

Řevnické vouchery

Věděli jste, že město dostalo na daních v letošním roce za každého obyvatele zhruba 26 tisíc korun? Chceme, abyste si sami rozhodli, jak s částí těchto peněz naložíte. Podporujeme pestrou kulturu i sportovní vyžití. Zrušíme proto nespravedlivé dotace na ziskové projekty a nahradíme je poukázkami na kulturu, sport a zdraví.  Po vzoru sousední Litně (kde systém funguje od letošního roku) vytvoříme Řevnické vouchery pro mladistvé (do 18ti let) a seniory (od 60ti let). Těmito poukázkami pak půjde zaplatit členství v klubech, kroužcích či třeba vstupenky na kulturní akce a zájezdy. Každý mladistvý a senior dostane od města ročně voucher na 500 Kč. Občané si tak sami rozhodnou, na co chtějí své peníze použít.

Celý systém je navržen úsporně a jeho zřízení se bude pohybovat v řádech desítek tisíc. Vouchery si budou moci občané vyzvedávat buď osobně anebo elektronicky po předchozí jednorázové návštěvě radnice, kde občané potvrdí souhlas s elektronickou komunikací.

Každý kupón bude vydán na jméno a opatřen kódem, takže bude možné ihned elektronicky zkontrolovat jeho platnost. Po použití voucher prodejce ihned deaktivuje, čímž se zamezí jeho falšování.

Zavedení voucherů bude navíc motivovat k přehlášení trvalého bydliště do Řevnic. Město tak v rozpočtovém určení daní získá více peněz pro svou činnost. Systém dotací hodláme zachovat pouze u výjimečných projektů, kde není financování vouchery možné (například proto, že se na akci neplatí vstupné) a na kterých panuje všeobecná shoda.

Kulturní akce

Pořadatele kulturních akcí budeme podporovat poskytnutím zázemí a vybavení pro konání akcí a dlouhodobé kulturní akce podpoříme přímo z rozpočtu města. Chceme do pořádání kulturních akcí zapojit místní podnikatele; jsme pro větší pestrost, kterou do kultury vnese zapojení vícero subjektů.

Klíčovou stavbou z hlediska kultury je Lesní divadlo, které svou známostí dalece přesahuje hranice města. Chceme prosadit pravidelné investice z městského rozpočtu na údržbu Lesního Divadla a zároveň být dobrým hospodářem. Toho dosáhneme zřízením správce, který bude mít na starosti organizaci akcí a péči o divadlo. Bude mít pravomoc uzavřít vjezdové cesty a nebude se tak již stávat, že se při akcích promění okolí v jedno velké parkoviště. Vjezd by byl povolen jen pro residenty. Pořádání kulturních akcí nesmí místním obyvatelům znepříjemňovat život.

Budeme rozšiřovat podmínky pro zdravý životní styl našich občanů a budeme prosazovat vybudování uzavřené sportovní haly, která Řevnicím chybí. Lidem, kteří pro město něco dělají, nebudeme “házet klacky pod nohy”.

Turistika

Chceme žít v moderním městě, které láká nejen k dlouhodobému bydlení, ale také k rekreaci. Řevnice jsou svou unikátní polohou přirozeným vstupem do Brdských lesů. Bohužel této výhody skoro nevyužíváme. Naši členové a kandidáti se systematicky věnují úklidu a rozvoji lesních pěšin. Podporujeme projekt našeho leadera Adama Langra Brána do Brd, který by prezentoval naše město v očích Pražanů jako ideální startovní místo pro procházky či cyklovýlety a otevřel tak novou možnost využití našich přilehlých lesů a jednotlivých míst, která za poslední dobu vznikla za podpory evropských dotací. Proto také podpoříme vznik nových záchytných parkovišť poblíž turistických cest a cyklostezek a nebudeme bránit novým podnikatelským záměrům jako jsou půjčovny kol či drobná občerstvení.

V souvislosti s nárazovými akcemi, jako jsou například hudební festivaly v Lesním divadle podpoříme prodejní mobilní stánky s kávou a nápoji, případně rychlým občerstvením, formou bezplatného pronájmu na předem stanovenou dobu. V centru města budeme pořádat po celý rok akce v duchu „raději více menších akcí, než méně mega akcí“ a do pořádání zapojíme místní podnikatele.

Zvýšením cestovního ruchu vzniknou nové příležitosti pro místní podnikatele a tím se zlepší nabídka služeb pro občany Řevnic.

3. Životní prostředí

Územní plánování a zástavba

V Řevnicích se již několik volebních období připravuje nový územní plán. Zastáváme názor, že územně plánovací dokumentace musí být pořizována zcela transparentně a osobám v jednotlivých lokalitách musí být s předstihem podána přesná informace o případných změnách v územním plánu. Zasadíme se proto o vytvoření elektronického informačního systému občanům obce, kde bude možné transparentně sledovat práci na územním plánu, filtrovat je dle lokalit a dále připomínkovat.

Řevnice jsou a nadále budou lukrativní adresou, díky své poloze blízko hlavního města. Z toho by mělo těžit město a všichni jeho občané. Při dodržení územního plánu nemá obec bránit nové zástavbě, avšak musí se tvrdě zasadit o to, aby nově vznikající zástavba znamenala přínos pro občany města v oblastech služeb a dopravy. Proto již dopředu plánujeme komplexní dopravní studii a také máme plán na rozvoj návazných služeb. Řešení těchto bodů v dostatečném předstihu je klíčem k postupnému růstu a modernizaci obce. Více detailů naleznete v bodech Doprava a Služby.

Svobodní respektují soukromé vlastnictví všech osob. V případě sporu dotčených subjektů změnou územního plánu, proto působí obec jen jako mediátor. Je nepřípustné, aby se přikláněla na kteroukoli stranu sporu.

Citlivá péče o krajinu

Jsme přesvědčeni, že bydlet v nádherném prostředí našeho města znamená velkou výhodu oproti městům, která takové možnosti nemají. S životním prostředím je spojeno mnoho problémů, které řešíme a chceme dál řešit. Za nejpalčivější považujeme:

 1. Černé skládky
 2. Odpadky
 3. Třídění odpadu
 4. Vypouštění odpadních vod do povrchové kanalizace či na ulici

Bydlíme v překrásné krajině, kde se na jedné straně tyčí Brdské hřebeny, na druhé straně protéká řeka. Řevnické hluboké lesy vlastní město, a tudíž každý občan Řevnic má tu jedinečnou příležitost načerpat energii ve “svém lese”. Developeři obvykle lákají na nákup nemovitostí slogany “Bydlení v přírodě”. Pro občany Řevnic je toto heslo pravdivé a to je důvod, proč se do Řevnic stěhují lidé, kteří chtějí být blíže přírodě. Dalším faktem je, že Řevnice byly odjakživa považovány za zahradní město. Pohledem z některých vyhlídek do města je patrné, že město netvoří obecná zástavba, ale také množství zahradní a obecní zeleně, parky, litorál.

Svobodní se v uplynulém volebním období více než spolupodíleli na aktivitách vedoucích k rozvoji tohoto daru řevnickým občanům. Aktivně se podíleli na zajištění zdrojů pro obnovu vyhlídkové stezky Burešovka, jejíž první část je již zrealizována a druhá se bude realizovat v letošním roce. Podíleli se na získání zdrojů na obnovu lesa po rozsáhlé sněhové kalamitě v březnu r. 2016 nebo bleskových povodních v r. 2013, které způsobily destrukci nádrže v Pišťáku. Svobodní přímo vedli v uplynulém volebním období komisi životního prostředí, která organizovala, spolupodílela se nebo se vyjadřovala k takovým projektům, jako bylo povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, spolupracovala s technickými službami v evidenci veřejné zeleně a posuzování jejího zdravotního stavu, vyjadřovala se k rozmisťování košů na psí exkrementy, sběrných míst na tříděný odpad, vyhledávala plochy vhodné k podpoře rozvoje městské zeleně, spolupodílela se na získání a distribuci kompostérů.

Plán do budoucna

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že Svobodní odvedli v uplynulém období velký kus práce, ač se žádným způsobem z role opoziční strany neměli možnost podílet na úkonech vedení města. Velké zkušenosti načerpané v tomto volebním období chtějí Svobodní promítnout do realizace následujících projektů:

 • Pokračování v naplňování rekreačních cílů řevnického lesa tak, aby každý občan cítil sounáležitost s tímto majetkem a dokázal využít jeho velkého potenciálu. Les doplníme o turistickou pěší infrastrukturu (chodníčky, odpočívadla, vzdělávací místa).
 • Započetí revitalizace prostoru v Tůních. Současné vedení města nechalo zpracovat studii komplexně řešící tuto oblast, nicméně mnohaletým handicapem a tím pádem absencí reálného řešení zůstává majetková rozdrobenost. Svobodní započnou hned v r. 2019 s realizací vlastního projektu obnovy tůně/mokřadu na stávajících pozemcích města (více jak 1 ha).
 • Další rozvoj sídelní zeleně s nutností návazného vyřešení kapacit technických služeb, které za současného pojetí nejsou schopny o další projekty řádně pečovat.
 • Obnova/revitalizace existujících přirozených vodních zdrojů v krajině.
 • Využití stávajících legislativních nástrojů v ochraně ovzduší umožňujících dohled nad bezohlednými znečišťovateli společného prostředí.

Svobodní vnímají, že občané Řevnic mají zájem na participaci a sdílení informací o životním prostředí, ze kterého pochází nebo se do něj za tímto účelem přistěhovali. Důkazem jsou lesní školky pro nejmenší, kroužky pro děti rozvíjející jejich vztah k přírodě, spolky pečující o krajinu a myslivost. Svobodní budou intenzivně pracovat prostřednictvím neziskových organizací na vzdělávání a předávání informací nejen řevnickým občanům, ale také těm nejmenším prostřednictvím vzdělávacích seminářů, programů pro školy atp.

Povodně

Velkým zásahem do života mnoha řevnických občanů jsou povodně, kterými si někteří z Vás v uplynulých letech prošli. Byli bychom rádi, kdyby se v příštím volebním období žádná povodeň nevyskytla, ale to samozřejmě slíbit nemůžeme. Bohužel se spíše dá očekávat, že vlivem změny prostředí, budeme v nadcházejících letech pravidelně čelit větší či menší povodňové hrozbě. Je lépe být připravený, a tudíž v nadcházejícím volebním období se budeme snažit o:

 • Profesionalizaci povodňové komise. Povodňová komise se nemůže učit za pochodu v rámci již nastalé krize. Po vzoru berounské povodňové komise zavedeme pravidelné školení a nácviky akceschopnosti komise, rozvrhu aktivit jednotlivých členů, zapojení podnikatelských subjektů disponujících technikou, vybavením.
 • Do aktivit povodňové komise výrazně zapojíme městskou policii, která doposud nebyla v této věci angažována vlivem absence jasných instrukcí a postupů. Obdobně využijeme našich zkušeností a praxe a techniky dobrovolných hasičů, které hodláme pro zvládání těchto situací vybavit
 • Budeme iniciovat zpracování povodňových plánů ohrožených nemovitostí, aby každý, kdo v záplavové zóně vlastní nemovitost již dopředu znal přesný postup, jak se chovat, aby co nejméně ohrozil sebe a své okolí. Velkým překvapením je z tohoto pohledu “živelná” zástavba a parcelace pozemků v oblasti starého koryta řeky.
 • V rámci případné obnovy cyklostezky na povodňové hrázi se snažit tuto hráz o nějakých 30-50 cm zvýšit.
 • Z pohledu eliminace dopadu bleskových povodní jsme již před volbami započali práce na zřízení retenční nádrže na Babském potoce, tuto aktivitu dokončíme v nadcházejícím období.
 • Jednoduchými objekty hrazení bystřin zpomalíme rychlost vody a snížíme její energii v Kejnském potoce, který při bleskových povodních způsobených intenzivními dešti páchá škody na nemovitostech v lokalitě na objížďce. Vodu Kejnského potoka využijeme k plnění mokřadu v oblasti Tůní (viz program životní prostředí).

4. Městské služby

EKOS

EKOS Řevnice je společností, která je 100 % vlastněná městem Řevnice. Má poměrně pohnutou historii, v předchozích letech zabezpečovala především zřízení a chod skládky, projekt, který je jizvou v řevnické krajině i mnoha myšlení řevnických občanů. Je třeba se vyrovnat s historií a podívat se do budoucnosti. EKOS Řevnice se postupně transformuje v profesionální a stabilní společnost, která svojí právní samostatností výrazně pomáhá s činnostmi městu, které by nebylo schopno vytvořit personální aparát k zabezpečení náplně činnosti EKOSu. V posledních letech probíhá transformace EKOSu v plnohodnotnou vodohospodářskou organizaci, která zajišťuje vše, co se týká dodávky pitné vody a likvidaci odpadních vod. Svobodní podporují dokončení této transformace. Svobodní vnímají zájem občanů Řevnic o informace spojené s chodem společnosti. Rádi bychom přispěli k:

 • vyšší informační otevřenosti této řevnické společnosti směrem k občanům formou kontrolních dnů, dnů otevřených dveří, pravidelném informování zastupitelů a občanů o chodu společnosti (nejen ekonomickém).
 • budeme podporovat vytvoření dozorčí rady, do které bude zapojeno nejen vedení města, ale i jmenovaní odborníci z řad občanů Řevnic. Nelze se v tuto chvíli nechat uspokojit, že se EKOS změnil v transparentní společnost. Je třeba zajistit, že tomu tak bude i nadále, a že se tato transparentnost bude jen zlepšovat.
 • Zasadíme se o to, aby část prostředků odváděných do rozpočtu obce ve formě nájemného, zůstávala EKOSu na technické vybavení profesionální vodohospodářské společnosti, což se v tuto chvíli tak neděje.
 • Budeme minimalizovat případné navyšování ceny vodného a stočného, spíše budeme vyvíjet tlak na management společnosti, aby více spořil náklady.

Technické služby

Převedením zbytných agend ze společnosti EKOS na město na sebe město přijalo zodpovědnost za řízení, co se týče počtu zaměstnanců malého podniku, který je zodpovědný za mnoho činností pokrývajících čistotu v obci, údržbu zeleně, úklidu ulic, jejich zimní údržby atp. Říká se jim Technické služby, ač technikou tento podnik neoplývá a služby občanům nejsou vidět. Vzhledem k tomu, že město z velké části doplňuje rozpočet z nejrůznějších dotací, stávají se ze zaměstnanců města odborníci, kteří dělají všechno a zároveň nic, jsou na ně kladeny stále vyšší a vyšší požadavky. Ač zkušení lidé, v očích veřejnosti vypadají jako neschopní a neakceschopní. Vedení města nemůže být jen o plnění osobních vizí a cílů. Je to také zodpovědnost za manažersky kvalitní vedení úřadu, schopnosti rozdělovat úkoly, vymezit pravomoci a odpovědnost. Role samosprávy se v Řevnicích prolíná i s rolí státní správy (stavební úřad) a je důležité, aby uvolněný starosta, potažmo tajemník (paradoxně v Řevnicích byla funkce tajemníka zrušena výměnou za dva placené místostarosty) byl schopný lidi efektivně řídit a motivovat tento team lidí pracujících pro obec. Technické služby dnes představují pouze imaginaci skupiny lidí, kteří mají zajišťovat každodenní péči o čistotu města, technický stav infrastrukturních objektů, péči o zeleň. Je jednoduché svádět vše na nečinnost zaměstnanců technických služeb, pokud nejsou dostatečně motivováni a kontrolováni.

Městská policie

Svobodní Řevnice se zasadili o vznik Městské policie. Předpokládali jsme, že profesionální městská policie zajistí bezpečnost a pořádek ve městě. Nedoufali jsme, že se městská policie stane represivním nástrojem obce pro omezování svobod občanů. Služby městské policie má své jednoznačně své mezery. Městská policie musí sloužit lidem, ne jako nástroj pro plnění městské pokladny. Nasměrujeme proto výkon Městské policie do oblasti bezpečnosti (bezdomovci, majetkové přečiny, bezpečnost návštěvníků městských zařízení).

Školství

Máme rádi rozmanitost a nechceme bránit rozhodování jednotlivců. V Řevnicích existuje množství soukromých školek, ale statní mateřská škole je trvale přeplněna. Jedním z důvodů je i systém nerovného financování. Město státní školku ročně dotuje částkou přesahující 20 tisíc na jednoho žáka. 60 % takovéto částky (=1000 Kč měsíčně) by proto mělo město vydávat ve formě platby za školku každému dítěti občana Řevnic od tří let, který do státní školky nenastoupí. Podpora by byla prováděna formou poukázky, kterou by šlo uplatnit na všech soukromých Řevnických mateřských školách, které o to budou mít zájem. Pro rodiče, kteří se o své děti budou starat doma nabídneme část těchto peněz formou dodatečných poukázek na sport a kulturu (viz část Řevnické vouchery). Zastáváme názor, že jen dítě a jeho rodiče ví, jaký způsob výchovy je pro ně nejlepší.

Do budoucna podpoříme vznik nových škol a školek, například zvýhodněným pronájmem městských prostor. Budeme klást důraz na dostupnost a pestrost nabídky možností vzdělávání pro děti i dospělé. Budeme podporovat alternativní formy vzdělávání včetně domácího vzdělávání. Plánujeme vytvořit společné zázemí pro „domškoláky“ v nevyužitých městských prostorách. Z řevnické knihovny vytvoříme významné místní kulturní a vzdělávací centrum při zachování její základní funkce.

5. Infrastruktura

Veřejný harmonogram oprav všech ulic

Kvalitní a neprašné vozovky přinášejí užitek všem občanům obce a jsou jednoznačně naší prioritou. Větší část řevnických občanů má zasíťování naslibováno více než deset let a stále neví na čem jsou. Proto chceme zřídit jednoduchý veřejný registr všech ulic s jejich stavem a termíny dokončení kanalizace či bezprašné úpravy. Zároveň se tím vyhneme situaci, kdy je nově zrekonstruovaná komunikace záhy znovu rozřezána z důvodu výstavby inženýrských sítí.

Vysoutěžíme jednotného dodavatele pro chodníky, lavičky a opravy silnic. Zajistí se tím nízká cena, kvalita, jednotný vzhled. Mnoho veřejných investic stavebního rázu není během výstavby kontrolováno a následně řádně převzato. Postaráme se o to, aby se městské peníze vynakládaly efektivně a zodpovědně.

Parkování u nádraží

V naší vizi moderního města hraje nádraží klíčovou roli z hlediska dopravní obslužnosti. Výhodného dopravního spojení přirozeně nevyužívají pouze řevničtí občané, ale i občané sousedních obcí a kapacity parkoviště na nádraží přestávají stačit. Nechceme, aby naši občané byli trestáni za hezké nádraží a dobrou dopravní dostupnost zvýšeným provozem. Z dlouhodobého hlediska prosazujeme stavbu podjezdu do areálu Eurovie a zřízení druhého parkoviště. Problém s nedostatkem parkovacích míst na nádraží je však třeba vyřešit krátkodobě a efektivně. Navrhujeme celou ulici Pod Lipami zjednosměrnit, zvýšit počet parkovacích míst a také postavit dostatek stojanů pro kola. Na začátku a na konci ulice zavedeme mýtné závory s detekcí SPZ. Každý občan Řevnic si bude moci zakoupit celoroční parkovací kartu za symbolickou cenu, ostatní automobily budou platit hodinové parkovné. Vjezd do 1 hodiny bude zdarma. Celý systém bude postaven za minimální náklady, které se zaplatí v řádu měsíců. Následně vybrané peníze půjdou do infrastruktury a oprav místních komunikací.

Parkování se bude řešit v celém rozšířeném okolí zpoplatněného parkoviště u nádraží, aby se nám nezaplnily ulice, kde se parkovné platit nebude a aby zde mohli rezidenti vždy zaparkovat. V souvislosti se zpoplatněním parkování na nádraží zahájíme jednání s dopravci o navýšení množství autobusů do okolních obcí především ve večerních hodinách.

Dopravní vize do budoucna

Víme, že nová zástavba s sebou přináší nejen pozitiva, ale také negativa, která se často promítnou pouze na části obyvatel – například nadměrným zvýšením dopravy v doposud klidných ulicích. Nehodláme tyto problémy řešit nárazově různými zákazy či jednosměrkami. Chceme se zasadit o co nejrychlejší vybudování západního obchvatu Řevnic, jak je vymezeno v novém územním plánu (dopravní stavba D.25). Navrhovaná přeložka nejen odvede tranzitní dopravu mimo zastavěné území, ale zároveň usnadní příjezd do budoucí nové zástavby Na Vrážce a nevznikne tak nežádoucí nadměrné zatížení ulic okolo Malého náměstí.

Skrýt program

Články

[ajax_load_more theme_repeater="post.php" post_type="post" category="revnice" posts_per_page="5" order="DESC" orderby="date" scroll="false" button_label="Načíst více článků" button_loading_label="Načítaní..."]

Kontakty