Praha 13

Děkujeme za vaše hlasy.

Videa s podrobným vysvětlením našich návrhů naleznete na našem facebooku:
 
1800 nových parkovacích míst pro Prahu 13 a další naše videa

Svobodní v komunální politice vychází obecně z těchto principů:
1. Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů.
2. Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění pořádku a čistoty v obcích.
3. Obce svými podnikatelskými aktivitami nemají deformovat tržní prostředí. Primárním smyslem obce není podnikat.
4. Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv s minimálním rizikem.
5. Obce jsou ve všech aktivitách maximálně transparentní.
6. Obce se nepodílejí na převýchově občanů.

Kontakty

Pro bližší informace kontaktujte Tomáše Michaličku, Michalicka@svobodni.cz