Písek

Svobodní vychází z iniciativy občanů České republiky, kteří si přejí žít ve svobodné a suverénní zemi, spravované státem, který chová úctu ke svým občanům, k jejich životu, majetku, svobodě a osobní odpovědnosti.

Strana svobodných občanů (Svobodní) v Písku aktivně působí od svého vzniku v roce 2009. Dlouhodobě se zajímáme zejména o dopravní situaci ve městě, dostupné parkování, „Smart“ City či zbytečné rozhazování peněz daňových poplatníků. Naše názory a aktuální stanoviska najdete v místních periodikách (Písecký svět, Deník, Písecké postřehy aj.) a na facebookové stránce @svobodni.pisek.

V posledních komunálních volbách (2018) jsme byli v koalici jako „Svobodní & Písecký patrioti“ a získali jsme 4, 9 % hlasů.

Zásady komunální politiky

Svobodní v komunální politice vychází obecně z těchto principů:

  1. Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů.
  2. Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění pořádku a čistoty v obcích.
  3. Obce svými podnikatelskými aktivitami nemají deformovat tržní prostředí. Primárním smyslem obce není podnikat.
  4. Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv s minimálním rizikem.
  5. Obce jsou ve všech aktivitách maximálně transparentní.
  6. Obce se nepodílejí na převýchově občanů.

Archiv

Články a stanoviska z let 2014 – 2018 naleznete v archivu.

 

Kontakty

Email: pisek@svobodni.cz