Svobodní důrazně varují před možností zneužití nouzového stavu

Petr Fiala i Vít Rakušan dali veřejný příslib, že se nouzový stav občanů České republiky nedotkne. Tento příslib je v přímém rozporu s odůvodněním vyhlášeného nouzového stavu, ve kterém je přímo uvedeno:
“vláda předpokládá možnost určitě některých omezení či povinnosti… Zejména možnost uložit pracovní povinnosti, posílit ubytovací kapacity, omezit vlastnické právo, omezit právo k výkonu podnikatelské činnosti… “

V kontextu uvedeného odůvodnění shledáváme prohlášení našich čelních představitelů jako nedůvěryhodná a vyzýváme je, aby jednoznačně stanovili konkrétní účel vyhlášeného nouzového stavu a výčet opatření která předkládají a která nelze prokazatelně zajistit jiným způsobem a budou odpovítat jejich veřejnému příslibu, že se v žádném případě nebudou dotýkat občanů.

Máme reálné obavy, že podobně jako vláda Andreje Babiše zneužila nouzový stav pro boj proti občanům této země, zachová se stejně i vláda Petra Fialy. Nejde pouze o to, že během nouzového stavu může konfiskovat majetek, zabavovat vozidla nebo budovy, pod záminkou pomoci uprchlíkům, ale o další postupné omezování základních práv, zejména svobody slova. 

Nová vláda již ukázala, že se neštítí zneužít tragédie Ukrajinců k zahájení dávno vyhlášeného boje proti svobodě slova, proto se v nouzovém stavu musíme mít na pozoru!

Stanovisko předsednictva Svobodných

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)