Krajské aktuality

Svobodní se připravují na komunální volby

Členové Svobodných se chystají na komunální volby. Republikový výbor schválil Zásady komunální politiky, které stručně formulují to, jak čle...
Více

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WmJw2vwHOTg
Více

EU proti chudým.. Nesmyslné kroky unijních institucí př…

EU proti chudým.. Nesmyslné kroky unijních institucí přímo i nepřímo zvyšují cenu potravin. Link: https://www.svobodni.cz/clanky/hruby-zdraz...
Více

„Jediné, co je třeba udržet ze všech sil, je svoboda. S…

„Jediné, co je třeba udržet ze všech sil, je svoboda. Svoboda myšlení, projevu a jednání..“ Link: https://www.svobodni.cz/clanky/zalom-douco...
Více

„Takhle vypadá svoboda. Takhle vypadá kapitalismus.“…

„Takhle vypadá svoboda. Takhle vypadá kapitalismus.“ Link: https://www.facebook.com/jindrich.pilc.svobodni/photos/a.1562535620716361/2171697...
Více

„Stejně jako v jakémkoliv extrémně socialistickém režim…

„Stejně jako v jakémkoliv extrémně socialistickém režimu, i klimatický socialismus bude muset být nakonec provázen masivním násilím vůči obč...
Více

Přesně před 50 lety bylo v zájmu zachování socialistick…

Přesně před 50 lety bylo v zájmu zachování socialistického režimu zabito 5 nevinných lidí vlastními spoluobčany.. Link: https://www.facebook...
Více

„Je to starý známý socialismus, jenom se pokouší maskov…

„Je to starý známý socialismus, jenom se pokouší maskovat.“ Link: https://www.svobodni.cz/clanky/pilc-klimasocialismus/
Více

David Forbelský: »Odchod Babiše, ač bych ho uvítal, je …

David Forbelský: »Odchod Babiše, ač bych ho uvítal, je podobný požadavek, jako kdybychom se v roce 1989 spokojili s odchodem Jakeše a Husáka...
Více

„Ekonomické zákony působící v odvětví zdravotnictví nej…

„Ekonomické zákony působící v odvětví zdravotnictví nejsou nijak odlišné od ekonomických zákonů z jiných odvětví. Organizuje-li vláda péči o...
Více