Svobodným je často předhazována pouze destruktivita a j…

Svobodným je často předhazována pouze destruktivita a jejich poukazování na chyby bez řešení. My víme, že se tato tvrzení nezakládají na pravdě.
Jiří Payne přichystal na příští víkend setkání euroskeptiků v Praze, na který si Vás dovolujeme srdečně pozvat. Dozvědět se můžete podstatné informace, nezveřejňované médii, seznámíme Vás s naší variantou řešení.
Link: https://www.facebook.com/PayneJirka/photos/a.732509520127125/2051367908241273/?type=3

Timeline Photos

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)