Krajské události

Jak vrátit lidem peníze – systém poukázek ve městě

Přijďte si poslechnout o nové metodě, jak vrátit lidem peníze skrze systém poukázek ve městě. Ředitel Nadácie ...
Více

Svobodný ples

Dovolujeme si Vás uctivě zváti na její prvý republikový ples Svobodných v tématu První republiky, který pořádá...
Více

Setkání s Petrem Machem v Brně

Představili jsme volební program s konkrétními kroky a jedeme s ním mezi vás, abychom do něj načerpali další n...
Více