Krajská stanoviska

Dostupné bydlení v Praze

Kdo nemá na bydlení v Praze, bude se muset smířit s dojížděním V Praze nikdy nebude dostatek bytů pro všechny ...
Více

Úvodník ke krajským stanoviskům

Zde jsou publikována stanoviska ke krajským nebo obecním záležitostem, které Svobodní řeší v krajích a obcích....
Více