Dokážete vyrovnat státní rozpočet?

Tato aplikace představuje příjmové a výdajové položky státního rozpočtu, které Svobodní považují za vhodné k úpravě. Sami si v ní můžete vyzkoušet, jak by bylo možné státní rozpočet vyrovnat. Část z těchto položek je zahrnuta i v našem volebním programu.

Uváděné částky vycházejí z přehledu státního rozpočtu na rok 2017 (a skutečného hospodaření v roce 2016), nebo z kvalifikovaných propočtů ekonomů, není-li odkázáno na jiný zdroj.


Rušení daní

Daň z nabytí nemovitých věcí-11 600 000 000 Kč
Daň silniční-5 900 000 000 Kč
Daň z plynu-1 100 000 000 Kč
Daň z elektřiny-1 200 000 000 Kč
Daň z uhlí-400 000 000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob-120 400 000 000 Kč
Sjednocení DPH na 14 %-15 700 000 000 Kč

Nové příjmy

Zrušení přimíchávání biopaliv (dodatečný výnos na spotřební dani)7 000 000 000 Kč
Zrušení „zelené nafty“ (výběr daně z minerální olejů bez výjimek)2 000 000 000 Kč
Výnos ze zrušení 9. tříd základní školy12 000 000 000 Kč

Úspory na výdajové straně

Zrušení transferů Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance3 000 000 000 Kč
Zrušení dotací politickým stranám1 220 200 000 Kč
Zrušení dotací filmařům (Státní fond kinematografie)1 223 982 000 Kč
Úplné zrušení podpory stavebního spoření (pouze pro nově uzavřené smlouvy)5 000 000 000 Kč
Zrušení dotací na penzijní připojištění8 000 000 000 Kč
Zrušení investičních pobídek8 000 000 000 Kč
Zrušení rekvalifikačních školení pro nezaměstnané9 000 000 000 Kč
Zrušení dotací Ministerstva práce a sociálních věcí soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům28 709 396 000 Kč
Zrušení dotace sportu2 613 263 000 Kč
Roční pauza ve valorizaci důchodů17 000 000 000 Kč
Částečný návrat sociálních dávek před populistické kroky v roce 2005 (snížení rodičovského příspěvku na polovinu)10 000 000 000 Kč
Zrušení příspěvku na bydlení10 000 000 000 Kč
Zrušení dotací na školní mléko a ovoce1 000 000 000 Kč
Zrušení kotlíkových dotací [zdroj]3 400 000 000 Kč
Zavedení školného na vysokých školách21 408 654 000 Kč
Zrušení příspěvků vysokým školám na „výzkum, vývoj a inovace“9 229 400 000 Kč
Zefektivnění agendy Úřadů práce převedením na kontaktní místo (telefonicky a přes internet)8 000 000 000 Kč
Zrušení dotací podnikům přes Ministerstvo průmyslu a obchodu23 216 685 000 Kč
Uvolnění konkurence v MHD a zrušení dotací dopravním podnikům20 000 000 000 Kč
Zrušení dotací železničním společnostem [zdroj]4 414 000 000 Kč
Zrušení dotací obnovitelných zdrojů energie [zdroj]40 752 000 000 Kč
Zrušení výdajů na ochranu klimatu2 327 809 000 Kč
Zrušení dotací na podporu cestovního ruchu a regionálního rozvoje2 000 000 000 Kč
Zrušení dotací na podporu venkova [zdroj]4 850 000 000 Kč
Zrušení dotací na podporu bydlení [zdroj]411 000 000 Kč

Úspory na úrocích

Splacení části veřejného dluhu z devizových rezerv („dluhový swap“)10 000 000 000 Kč
Splacení části veřejného dluhu z prodeje státních podniků (Eurooil, hotel Thermal, Budějovický Budvar, Jihomoravské pivovary, Vipap Videm Krško atd.)500 000 000 Kč

Další úspory rušením úřadů

Celní správa5 256 529 000 Kč
Centrum dopravního výzkumu [zdroj]129 430 000 Kč
CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)186 965 000 Kč
CzechInvest (Agentura pro podporu podnikání a investic)240 779 000 Kč
CzechTourism (Česká centrála cestovního ruchu)400 529 000 Kč
CzechTrade (Česká agentura na podporu obchodu)305 433 000 Kč
Česká obchodní inspekce230 949 000 Kč
Český statistický úřad (významná redukce)1 000 000 000 Kč
Česká exportní banka +
Exportní garanční a pojišťovací společnost [zdroj 1 a zdroj 2]
2 836 000 000 Kč
Grantová agentura České republiky3 908 241 000 Kč
Ministerstvo kultury (bez Státního fondu kinematografie)10 546 638 000 Kč
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků212 632 000 Kč
Odbor elektronické evidence tržeb (Ministerstvo financí)370 150 000 Kč
Správa státních hmotných rezerv2 189 101 000 Kč
Státní fond rozvoje bydlení856 655 000 Kč
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský622 919 000 Kč
Státní úřad inspekce práce358 970 000 Kč
Státní zemědělský intervenční fond35 604 850 000 Kč
Technologická agentura České republiky2 816 243 000 Kč
Úřad ombudsmana (Kancelář veřejného ochránce práv)109 276 000 Kč
Úřad pro hospodářskou úpravu lesů250 153 000 Kč
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže184 233 000 Kč
Úřad pro ochranu osobních údajů149 068 000 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových804 542 000 Kč
Ústav zemědělské ekonomiky a informací136 795 000 Kč
Státní zdravotní ústav + zdravotní ústavy v Ostravě a v Ústí nad Labem352 039 000 Kč

Další úspory rušením malých úřadů

CENIA61 070 000 Kč
Česká plemenářská inspekce37 255 000 Kč
Institut umění – Divadelní ústav70 128 000 Kč
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu35 846 000 Kč
Národní ústav lidové kultury40 489 000 Kč
Národní vzdělávací fond [zdroj]12 203 000 Kč
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání47 621 000 Kč
Rada vlády pro lidská práva a menšiny [zdroj]2 408 000 Kč
Státní energetická inspekce17 842 000 Kč
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí40 000 000 Kč
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře35 000 000 Kč
Ústav pro studium totalitních režimů93 096 000 Kč
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví66 848 000 Kč
Ústav územního rozvoje20 910 000 Kč
Vinařský fond [zdroj]39 692 000 Kč
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti [zdroj]39 393 000 Kč
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí [zdroj]33 366 000 Kč
Výzkumný ústav zemědělské techniky [zdroj]35 719 000 Kč
Výzkumný ústav živočišné výroby [zdroj]74 348 000 Kč
Read more

Sepak-terjang Bermain Poker Online Mainkan Peluang Flush Anda mesti pahami jika 5 tiket dengan bunga yang kolektif tipenya bisa menghasilkan flush dalam Bermain Poker Online. Karenanya Anda harus tau juga jika aktivitas tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang berkaitan jika diolah secara cocok. Pada saat tersedia 3-4 kartu yang amat bisa terhitung bikin menyampaikan dukungan Anda bikin membuahkan flush, karenanya Anda dapat menghasilkan keuntungan besar. Kesudahannya, peluang kombinasi flush tersebut pasti bisa menjadi salah satunya aktivitas yang mampu Anda gunakan bikin memungut keuntungan menggertakan lawan. Sepak-terjang pada game ini kian baik bikin melakukan all in dengan cocok. Sampai bisa membuat lawan menggetarkan tindakannya agar bisa kurangi peluang kerugian. Karenanya, mainkan pemikiran dengan baru sekadar akan di rasa sangat cocok menjadi satu strategi. Tapi strategi ini yang jarang dijumpai oleh kurang lebih beberapa orang di waktu modern saat ini untuk Bermain Poker Online. Kaum Hal Bermain Yang Sedikit Dijumpai Jika Anda merupakan orang yang sering permainan poker online, pasti Dikau ketahui Bermain Poker Online bisa datangkan keuntungan yang berkaitan. Permainan ini dapat dimenangkan pada saat Dikau mendapatkan kombinasi kartu terkenal bikin bisa datangkan keuntungan yang berkaitan. Perjudian online dengan pakai permainan poker diantaranya yang benar-benar memikat di dunia. Banyak kaum orang yang menghasilkan pelajaran dari permainan ini di dalam dengan bidang yang mampu menjadi seseorang profesional handal. Agar Anda bisa membuahkan keuntungan dengan terus-terusan. Antara dari Anda seharusnya tahu jika permainan poker dapat memberi dukungan menghasilkan moral jika diolah dengan tata yang sama sesuai. Sedianya banyak bermacam-macam yang bukan ditemukan oleh beberapa banyak diantara kita tapi sering Anda dapatkan di permainan ini. Bermain Poker Online Naikkan Taruhan Serta Menang Banyak Jika Kamu mengerti beberapa referensi pada bawah ini, Anda bakal membuat pijakan bikin Anda bikin bisa mainkan paham pada lawan. Dengan demikian pada saat Anda menyimpan satu kartu yang redup untung, pasti Anda mampu mainkan pemikiran itu. Sampai membuat lawan pahami kelebihan Anda dengan mutlak. Tetapi sebelum Anda mengerti gimana mainkan pemikiran, pasti Dikau juga harus mampu tiru pemikiran dari lawan dengan cocok. Oleh karenanya Dikau bisa pahami jika aktivitas ini sangat bisa diuntungkan jika dilihat dari sesi pandang yang cocok. Kesannya, beberapa orang di sempang Anda pasti sadar kalau aktivitas main poker dapat digunakan bikin menghasilkan keuntungan dengan terus-terusan. Tapi sedianya aktivitas ini harus Dikau sadari masih banyak strategi didalamnya yang butuh Dikau bisa terapkan. Beberapa daripada Anda pasti pahami jika ada keuntungan pada ketika kartu besar Bermain Poker Online IDN yang terdapat. Barisan 5 kartu yang ada pasti ada cela satunya yang besar dan bisa membuat Anda mampu memakainya bikin menghasilkan keuntungan. Oleh karenanya permainan tersebut dapat memberi dukungan Dikau menghasilkan keuntungan yang berselok-belok jika diolah lewat langkah yang sama sesuai. Kurang lebih dari Anda tentunya pahami game ini diantaranya yang bisa bawa serta Kamu menghasilkan keuntungan. Dimana pada saat Anda bisa mainkan pemikiran dari lawan bila Anda memegang kartu yang serupa besarnya. Dengan demikian di dalam saat kartu As yang ada pasti akan menghasilkan Anda lebih baik bikin melakukan all in sekadar. Meskipun demikian mungkin tetap lawan Anda ada akan tetapi sebenarnya Anda bisa menghasilkan keuntungan yang lebih raksasa dengan menggetarkan beberapa bermitra.