Svobodní odmítají vyvlastňování památek

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček ve čtvrtek navrhl, aby stát nuceně rekonstruoval památky držené v soukromém vlastnictví. Pokud by majitel náklady rekonstrukce odmítl státu uhradit, měl by podle Křečka stát památky vyvlastnit.

Svobodní považují ochranu vlastnického práva za nejdůležitější povinnost státu a proto považují vyvlastňování památek, jak jej navrhuje úřad ombudsmana za nepřijatelné. Představuje to návrat k praxi vyvlastňování v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech. Stát by měl naopak vycházet vlastníkům památek vstříc a neklást na rekonstrukce přehnané nároky. Pokud státu na zachování památky v původní podobě záleží, může ji od vlastníka odkoupit
za tržní cenu.

Úřad ombudsmana byl založen, aby chránil občany před bezprávím. Vyjádření oficiálního představitele úřadu jde přímo proti smyslu úřadu. Potvrzuje tak, že je ze své podstaty nefunkční a dává za pravdu Svobodným, kteří chtějí úřad ombudsmana zrušit.

 

Jiří Payne, místopředseda Svobodných

 

 

Kontakt:

Kateřina Kašparová, tisková mluvčí Svobodných

e-mail: kasparova@svobodni.cz
telefon: 736 530 384
www.svobodni.cz

 

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)