Štěpán: Nepřípustný nátlak na sedláky

Ministr zemědělství Milek hodlá silou donutit všechny zemědělce, aby se stali členy lobbistické organizace zvané Agrární komora ČR. Všechny, včetně svobodných sedláků.

Více o nebezpečném plánu ministra se lze dočíst v článku Čerpání dotací podmíněné členstvím v komoře rozděluje zemědělce. Jak by se asi pan ministr tvářil, pokud by transformovaným JZD někdo podmínil čerpání zemědělských dotací členstvím třeba v Asociaci soukromého zemědělství ČR, která je protiváhou lobbistických tlaků Agrární komory?

Svobodní trvají (v souladu s postojem Asociace soukromého zemědělství ČR) na tom, že členství v jakémkoliv spolku, který sdružuje zemědělce, musí zůstat dobrovolné.

Kromě toho také odmítáme jakékoliv dotace na provoz takových spolků, ať už ze státního rozpočtu či z rozpočtů krajských. Navrhujeme však snížení daně z příjmu právnických osob. V důsledku toho firmám a podnikatelům, kteří jsou v těchto spolcích sdružení, zůstane více peněz, které mohou použít na provoz spolku, včetně pokračování v pořádání mnohých, mezi lidmi oblíbených, akcí.

Marek Štěpán,
odborný mluvčí Svobodných pro oblast zemědělství

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)