Pořízek: Podnikateli, podej hlášení. A nezapomeň na hlášení o hlášení

Věděli jste že naši podnikatelé a firmy mají 1500 byrokratických povinností? Můžeme mít méně úřadů a ulevit podnikatelům.

Povinnosti, hlášení, formuláře. Navzdory slibům a proklamacím stát zatěžuje podnikatele a firmy obrovským množstvím informačních povinností. A vytváří nové a nové byrokratické nástroje, které prý mají byrokracii snížit.

Sliby chyby

Vládní strany opakovaně prohlašují, že se snaží snižovat byrokratickou zátěž podnikatelů. Jsou zřízeny antibyrokratické komise na ministerstvech a schází se takzvaná Expertní skupina pro snižování administrativní zátěže. Evropská unie má zase program REFIT.

V červenci 2017 vláda usnesením schválila “Informaci o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016”. Ve 145stránkové úřední zprávě je popsáno snažení byrokratů snížit byrokracii.

A jako to dopadlo?

Sice se podnikatelům moc neulevilo, zato úředníci vypracovali podrobnou metodiku a podle ní byrokratickou zátěž oficiálně důkladně “přeměřili”.

Z přeměření vyšlo, že na podnikatele a firmy je uvaleno celkem 1493 informačních povinností. Z toho 679 (45 %) vyplývá ze směrnic a nařízení EU, zbytek způsobuje naše česká legislativa.

Kolik a jakých informačních povinností vyžadují česká ministerstva?

(A – nařízení EU, B – směrnice EU, C – národní legislativa)

Poznámka: * v těchto případech bylo poměrnou částí napočítány IP spadající do kategorie B i C (případně i do A), zdroj: MPO

Náklady na celkovou administrativní zátěž byly vyčísleny i finančně. Ročně vyjdou podnikatele celkem na 71 mld. Kč. To je vlastně skoro 50% přirážka k dani z příjmu právnických osob. Nejdráže se úřaduje pro ministerstvo financí (za 43 mld.), ministerstvo práce a obchodu (10 mld.)  a také pro ministerstvo práce a sociálních věcí (10 mld.).

Co s tím?

Rázné snížení produkce nových a nových výkazů a formulářů nastane, až se podaří zrušit nebo podstatně zredukovat rozbujelé úřady a jejich agendy. Návrh seznamu úřadů na zrušení nebo k důraznému osekání mají Svobodní vypracován.

Další možností je pokusit se aktivně uspořádat vztahy ČR s EU tak, abychom nemuseli automaticky přebírat kdejaký euronesmysl a euroformulář. Pokud to nepůjde, tak je potřeba uvažovat o uspořádání referenda o setrvání nebo vystoupení z EU.

Petr Pořízek,
pověřený odborník pro zdravé podnikatelské prostředí a lídr kandidátky v Jihomoravském kraji

Zdroje:
Informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016

Vybraná daň z příjmu právnických osob v roce 2016 byla 156 mld. Kč

 

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)

Na toto téma jsme napsali

Kříž: Proč je stát vždy horší majitel a podnikatel, než soukromník

Praxe ukazuje, že čím víc se stát zasahuje do společenských a ekonomických vztahů, tím hůř, naopak čím méně se reguluje a daní, tím se dlouhodobě lidem žije lépe, pokud stát dohlíží na to, aby nikdo nikomu a ničemu neubližoval.

Hošek: Třídění odpadů z trochu jiného pohledu

Třídění odpadů v EU, potažmo v ČR je věnována nepřiměřená pozornost, já se pokusím otevřít problém a zda je to dobře nebo špatně, ať si každý udělá obrázek sám.

Komárková: Regulace žárovek

Cílem regulace žárovek je úspora peněz v důsledku menší spotřeby energie a větší výdrži úsporných žárovek. Měli bychom být díky této regulaci ekologičtější a ekonomičtější. Otázkou zůstává, zda jsme?

Kříž: Pár slov o sociální politice

Znáte to… obrátí se na vás příbuzný či kamarád s prosbou, zda byste mu nemohli půjčit, protože se dostal do problémů a nemá na to či ono. Zvážíte své možnosti postrádat požadovaný obnos, zeptáte se, jak a kdy vám půjčenou sumu chce vrátit, zvážíte nakolik je vám žadatel blízký a jak moc mu věříte, resp. jak moc mu chcete pomoci… a buďto mu půjčíte, nebo ho odmítnete. Tomu se říká „svoboda rozhodování o svém majetku“.

Payne: Třetí defenestrace

Opět se vyrojily návrhy, které připomínají návrat komunismu. Postavíme sociální byty! Vzpomínám, jak se takové návrhy ozývaly za panování Gustáva Husáka. Sociální byty – to je synonymum normalizace.