Petrík: Ministryně obrany Karla Šlechtová a obrana ČR

Ministerstvo obrany a ministr obrany by měli pracovat na tom, abychom v lepším případě válku odvrátili, nebo abychom se ubránili. Od ministryně obrany očekávám vizi, jak nás na to připravit.

Začnu zeširoka a pak se dostanu k nové ministryni. I když si to málokdo z nás připouští, dějiny lidstva jsou dějinami válek. Někteří z nás zažili druhou světovou válku, mnozí pamatujeme sovětské tanky a třesky výstřelů  roku 1968. Řada válek právě probíhá ve světě a jedna i v Evropě. Otázkou není, jestli bude opět hrozit válka i nám, ale kdy k tomu dojde.

Ministerstvo obrany a ministr obrany by měli pracovat na tom, že až k tomu dojde, budeme připraveni. Abychom pak v lepším případě válku odvrátili, nebo abychom se ubránili. Od ministryně obrany očekávám vizi, jak nás připravit. Abychom byli připraveni, až ten den přijde.

Do čela ministerstva obrany byla jmenovaná Ing. Karla Šlechtová, vystudovaná ekonomka, která v oblasti silových struktur nemá žádné zkušenosti a nemá vojenské vzdělání. Inteligentní, vzdělaná, sebevědomá a pravděpodobně i velice pracovitá státní úřednice. Hned v den jmenování 13. 12. poskytla České televizi rozhovor. Sdělila, že má cíle a vizi. Kdo poslouchal dál, byl velice zklamán. Vizí paní ministryně je dodržovat úřední postupy a zvýšit rozpočet na 2 % HDP.  Prostě být dobrou úřednicí. Vize odvracení hrozeb a příprava obrany chyběla.

Přitom aktuálních  hrozeb je hned několik.  400 našich vojáků je přímo zapojeno do 7 misí/konfliktů ve světě. Namátkově například naše účast v konfliktu v Mali  je problematická. Jak by se líbilo nám, kdyby naše vláda ve spolupráci s bývalou koloniálním správou zvala cizí vojáky do naší země?

Další hrozbou je setrvalá snaha o odzbrojení našich spořádaných občanů ze strany EU. Kdo zná historii a názory Lenina, Hitlera nebo Maa na zbraně v rukou občanů, je znepokojen. Kdo navíc četl Orwella, musí být znepokojen ještě víc. Proč asi tak úporná snaha odzbrojit naše občany?

Potom zde máme probíhající ilegální migraci nebo problematickou snahu EU vytvořit vlastní armádu.

Dalším problémem bude navýšení vojenského rozpočtu. Z asi 52 miliard Kč v roce 2017 chce současná vláda Andreje Babiše zvednout  výdaje  na 2 % HDP, to je zvýšení o dalších asi 46 miliard ročně v budoucnosti. Tyto peníze nesmí být použity na několik málo superdrahých hraček s omezenou životností jakým jsou například plánované útočné drony.

Nechtěl bych, aby se opakovala historie z období  Belle Époque (1890 až 1914), kdy nikdo válku nečekal a pak přišla do té doby ta nejhorší.

František Petrík,
člen Republikového výboru Svobodných

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)

Na toto téma jsme napsali

Volby 2021 – program do PS

Hájíme slušnost, svobodu a respekt k naší zemi. Máme právo určovat svět, ve kterém žijeme. Bojujeme za Českou republiku sebevědomých občanů, ve které státní aparát občanům slouží a nevytváří zbytečné pře-kážky. S tím se pojí i přijetí odpovědnosti každého z nás za lepší budouc-nost, která vzniká naším kolektivním snažením. Podporujeme svobodné podnikání za rovných a férových podmínek, soukromý majetek považu-jeme za nedotknutelný Zároveň pokládáme za nevyhnutelné obnovit naši zemi zasaženou pandemií Covid-19.

Proč to děláme: Abychom mohli svobodně žít, prosperovat a být hrdí na svou zemi.

„Na demonstraci vyhrožovali násilím, policie nesmí zaspat s monitorováním,“ říká David Bohbot bezpečnostní expert Svobodných

„Naše armáda nedokáže plnit základní úkol státu, ochránit území proti agresi zvenku i zevnitř,“ říká bezpečnostní expert Svobodných David Bohbot

Zálom: Členství naší republiky v EU má alternativu.

Payne: Investovat do obrany se vyplatí