Mlýnková Išková: Kterak se díky kůrovci přišlo na revoluční myšlenky

Témata:

V Česku řádí kůrovcová kalamita, která dopadá nejen na přírodu, ale také na majetek. Nestátní vlastníci hospodaří na 1,1 milionu hektarů lesů. Pro takové vlastníky může být kalamita zcela likvidační. Stát se tedy rozhodl, že jim pomůže.

Ministerstvo zemědělství proto zřídilo pracovní skupinu, která hledá řešení problémů způsobených kůrovcovou kalamitou. Z jednání této skupiny vyplynulo několik návrhů, mezi nimiž byly také dva velmi zajímavé, nebála bych se je nazvat přímo revolučními.

Ten první se týká asanace postižených stromů chemickými prostředky. V současné době ji mohou vykovávat jen specializované firmy, vlastníci ji nemohou provést sami. To je zejména u drobných majitelů velký problém, protože jim nejen objednáním si externích služeb vznikají další náklady, ale často také dochází k tomu, že na službu čekají dlouho a na zásah už bývá mnohdy pozdě. Návrh tedy zní tak, aby ministerstvo zemědělství udělilo výjimku pro užití chemie na asanaci kůrovcové dřevní hmoty a majitelé ji mohli provádět sami.

Podle dalšího návrhu by se mělo snížit DPH u palivového dřeva z 15 na 10 %. Vlastníci lesů budou mít zvýšené výdaje kvůli zalesnění kalamitních holin. Díky tomuto opatření tak vydělají více peněz, které budou moci použít na zmíněné zvýšené výdaje.

A proč o tom vůbec píšu? Zaujalo mě, jak i na takovém místě jako je ministerstvo mohou zaznít jednoduchá a elegantní řešení, která nedopadnou na peněženku ostatních daňových poplatníků. Jeden by čekal vyhlášení dotačního programu na asanaci a zvýšení dotací na zalesnění. Místo toho přišel ale naprosto rozumný návrh o udělení výjimky a snížení DPH.

Bohužel se ale musím ptát, proč to tak nemůže jít u všeho? Proč zákonodárci neuvolní přísnou legislativu napříč obory? Legislativu, která lidi odrazuje od podnikání nebo jim ho dělá zbytečně složitým. Proč stát nesníží daně všem a ne jenom vybrané skupině obyvatel? Tak jako je u lesních hospodářů ideální nechat jim jejich peníze v kapsách, oni je díky tomu mohou okamžitě investovat zpět do podnikání (místo toho, aby je odevzdali státu a pak o ně složitě žádali zpět a dostali je v době, kdy už mají mít stromy dávno vysázeny), stejně tak by byl se mělo postupovat i u nás ostatních.

Terézia Mlýnková Išková,
členka Republikového výboru Svobodných a kandidátka do zastupitelstva města Hodonín

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak. 

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)

Na toto téma jsme napsali

Volby 2021 – program do PS

Hájíme slušnost, svobodu a respekt k naší zemi. Máme právo určovat svět, ve kterém žijeme. Bojujeme za Českou republiku sebevědomých občanů, ve které státní aparát občanům slouží a nevytváří zbytečné pře-kážky. S tím se pojí i přijetí odpovědnosti každého z nás za lepší budouc-nost, která vzniká naším kolektivním snažením. Podporujeme svobodné podnikání za rovných a férových podmínek, soukromý majetek považu-jeme za nedotknutelný Zároveň pokládáme za nevyhnutelné obnovit naši zemi zasaženou pandemií Covid-19.

Proč to děláme: Abychom mohli svobodně žít, prosperovat a být hrdí na svou zemi.

Dočekal: Daň z průměrného bytu v Praze bude ročně 30.000,- Kč!

„Peněženka jako zhmotněná svoboda a demokracie,“ Jaroslav Chalupský v Senátu ke změně daní

ROZHOVOR: “Psal Prymulovi, psal Hamáčkovi, nic. Nový senátor: Půjde o přežití. Je třeba snížit daně a po vzoru podnikatelů zásadně odtučnit úřady”

Hrubý 2019: Proč daňová harmonizace v EU povede ke zchudnutí občanů