Mises: Pojďme zcela legalizovat a dekriminalizovat konopí

Témata:

Pirátští poslanci v těchto dnech předkládají návrh na změnu zákona o návykových látkách za podpory několika desítek poslanců z jiných stran. Cílem novely je uzákonit pěstování konopí v malém množství pro vlastní potřebu.

Přestože se jedná o krok správným směrem a obecně podporuji všechny pokusy o zvýšení míry svobody, mám z tohoto návrhu rozporuplné pocity. Pokusil jsem se dříve vyjádřit skrze formulář, jenž se nacházel na webu Pirátů regulacekonopi.cz, kde je k dispozici i kompletní návrh novely zákona včetně důvodové zprávy.

Novela navrhuje zavést pro konopí novou kategorii návykových látek a ustanovit regulaci pro jeho pěstování, zpracování a přechovávání. Nově by bylo zcela legální pěstovat nanejvýše 5 rostlin konopí a přechovávat nanejvýše 1250 g sušiny či produktů s obsahem nejvýše 250 g THC v obydlí, případně mimo obydlí 30 g sušiny s obsahem nanejvýše 6 g THC. Zároveň by bylo možné bezúplatně předat jiné fyzické osobě těchto 30 g sušiny či produkty vyrobené z tohoto množství konopí. Všechny ostatní případy budou nadále postihovány drakonickými tresty.

Znamená to tedy, že logikou tohoto návrhu je pěstování 5 rostlin pro vlastní potřebu naprosto v pořádku, avšak 6 rostlin už může být postihováno jako trestný čin s odnětím svobody až na šest měsíců. Stačí, aby se nějaká ze zasazených rostlin vysemenila, vedle ní začala růst další a pěstitel má zaděláno na problém. Rovněž je toto množství značně omezující pro venkovní pěstitele, kteří přes léto nechají vyrůst jednu sadbu, kterou po zbytek roku spotřebovávají.

Obdobně stačí u sebe mimo obydlí mít 31 g konopné sušiny, to může vést až ke stíhání za přechovávání omamné látky s nejvyšší sazbou odnětí svobody na jeden rok. Přestože mi zákonodárce chce dovolit vypěstovat více než kilogram sušiny, dle jeho názoru nemám mít možnost legálně přepravovat více než 30 g najednou. Absurdní představa.

A nejhorší zločin — prodávat konopí ve velkém bez povolení — může v tom nejhorším případě přivodit odnětí svobody na 18 let, o pokutách v řádu desítek milionů korun nemluvě. Předkladatelé zákona zřejmě nechtějí dopustit, aby se z marihuany stala „komerce“ a vznikl tak legální trh s touto látkou. Každý zájemce se bude muset stát zahradníkem a všechno si vypěstovat sám, nebo požádat někoho blízkého, ale ten po něm v žádném případě nesmí požadovat žádné protiplnění. Piráti a kapitalismus jaksi nejdou dohromady.

Kromě toho se návrh na změnu zákona nesnaží bránit opakování situace z roku 2013, kdy se policie rozhodla pro exemplární zátah na desítky growshopů. Nemáme tak právní jistotu, že by nemohlo dojít k další likvidaci podnikání prodejců zahradnických potřeb.

Tudíž i nadále nebude na konopí pohlíženo jako na bylinu, ale jako na nebezpečnou omamnou látku, kterou je nutné regulovat a jakékoliv odchýlení od této regulace přísně trestat.

Přitom dle Svobodných člověk do značné míry odpovídá za své zdraví a v dospělosti by měl mít právo bez postihu užívat návykové a psychotropní látky. S touto myšlenkou zcela souhlasím, a proto budu prosazovat úplnou legalizaci a dekriminalizaci konopí. Nejen pro vlastní potřebu, menší než malé množství a bezúplatné předání, ale i pro ostatní případy. Jedině tak se budu cítit opravdu svobodný.

 

Pavel Mises,

člen Republikového výboru Svobodných a zastupitel městské části Brno-střed

Články vyjadřují pouze osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)

Na toto téma jsme napsali

Otevřený dopis prezidentu republiky. Milost pro Kordysovy

Vážený pane prezidente, dovolujeme si vás požádat o milost pro Karolínu a Jarosława Kordysovy. Nejen ze všech výše uvedených důvodů, ale zejména proto, že se nás osud manželů Kordysových a křivda jim způsobená lidsky hluboce zasáhly a nezbývá nám než volat po milosrdenství a po nápravě příkoří z vaší strany. Zvažte přitom prosím, zda by nebylo vůbec nejspravedlivější vyhlásit amnestii pro všechny obdobné případy.

Vondráček: Legalizace a centrální dohled? Dekriminalizace je cesta

Pirátská cesta „legalizace“ ve skutečnosti není cestou ke svobodě, ale cestou k centrálnímu dohledu a dobrému výdělku pro pár vyvolených po vzoru plánované Německé úpravy. Centrální registr uživatelů (konopí, kratomu atd.) navíc otevírá pandořinu skříňku, kdy po centrálním registru hráčů hazardních her by mohl přijít ještě centrální registr kuřáků a uživatelů alkoholu…

Mises: Pojďme zcela legalizovat a dekriminalizovat konopí

Pirátští poslanci v těchto dnech předkládají návrh na změnu zákona o návykových látkách za podpory několika desítek poslanců z jiných stran. Cílem novely je uzákonit pěstování konopí v malém množství pro vlastní potřebu.

JEŽEK: Jak se politici starají o naše blaho