Mises: Města mají budovat parkovací místa

S blížícími se komunálními volbami začínáme dostávat dotazy od voličů na to, co konkrétně chceme prosadit. V Brně, kde kandiduji, máme palčivý problém s nedostatkem parkovacích míst. Situace je kritická: řidiči nemají kde zaparkovat a stávající koalice namísto rozšiřování parkovací kapacity prosadila paskvil s názvem rezidentní parkování.

Nejprve se podíváme na obecná východiska. Podle principů volného trhu, k nimž se Svobodní hlásí, by v ideálním případě obce a města neměly podnikat, aby nedocházelo k vytěsňování soukromých investic veřejnými a narušování fungování trhu. To se týká i parkovacích stání: všechna parkoviště by tak v tomto ideálním světě měla soukromé majitele, kteří by jimi vlastněný prostor pronajímali veřejnosti. Avšak skutečnost má k ideálům daleko.

Z pozice komunálního politika totiž těžko mohu měnit zákony, od nichž se odvíjí fungování samosprávy. Na základě legislativy řidiči platí vyšší daně než ostatní a podílí se tak nezanedbatelně na financování veřejných rozpočtů. Posuďte sami:

  • Při koupi auta často kupující zaplatí daň z přidané hodnoty (DPH).
  • K tomu různé administrativní poplatky za přepis vozidla, v případě staršího vozu navíc poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, který známe pod kratším názvem ekodaň.
  • Všichni vlastníci vozidel musí mít sjednáno povinné ručení, z něhož odvádí příspěvek do fondu zábrany škod.
  • Každý litr paliva stojí zhruba dvakrát více než by měl, protože čerpací stanice kromě DPH odvádí také spotřební daň z pohonných hmot a jejich cena je nezanedbatelně navýšena i o tzv. babišovné v podobě přimíchání povinné biosložky.
  • Podnikatelé a živnostníci odvádí silniční daň.
  • Při využívání dálnic si musíme obstarat dálniční známku, v případě nákladního vozu nad 3,5 tuny zaplatit mýto.
  • Kdo dá auto do servisu, opět zaplatí DPH za práci i za náhradní díly.

Tyto peníze jsou částečně přerozděleny na provoz obcí a měst prostřednictvím rozpočtového určení daní. Z tohoto rozpočtu by se obce a města měly starat o blaho občanů, jak jim to ukládá zákon o obcích: „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“

Řidiči tedy zaplatili na daních nezanedbatelné finanční prostředky a oprávněně očekávají, že za ně dostanou nějaká protiplnění. Obec má za peníze řidičů udržovat a rozvíjet svou silniční infrastrukturu včetně veřejných parkovacích míst.

Co to konkrétně znamená pro Svobodné v Brně, kde kandidujeme společně s ODS a spolkem Brno autem, jejímž jsem členem?

Prosazujeme budování finančně dostupných parkovacích míst, zejména ve formě sítě parkovišť typu P+R (park and ride). Ta fungují na principu, že návštěvník města levně zaparkuje na periferii a pohodlně do centra dojede navazující hromadnou dopravou. Aktuálně v Brně funguje jediné parkoviště typu P+R u Ústředního hřbitova, jehož návštěvníci nejsou pozitivně motivováni tam auto zanechat.

Předcházející vedení města vypracovalo plán budování parkovišť P+R, s nímž je možné dále pracovat.

Jenže realizace těchto plánů je v nedohlednu, namísto nich současné osazenstvo upřednostnilo složitý a nedomyšlený systém rezidentního parkování. A navíc se nám v Brně rozmohl takový nešvar, že dochází k dlouhodobému snižování parkovací kapacity, zejména v důsledku rekonstrukcí a změny dopravního značení.

To musíme změnit. Podpoříte nás?

Pavel Mises,
člen Republikového výboru Svobodných a kandidát v říjnových komunálních volbách

Články vyjadřují pouze osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)

Na toto téma jsme napsali

Svobodní mají dalšího místostarostu. Jirkov má novou vládnoucí koalici

Články, zmínky, citace od 5. do 12. 9. Média se zaměřila především na komunální politiku, zákaz mobilních telefonů ve školách nebo směrnice EU o autorských právech.

Svobodný starosta v Lomu a nová koalice chtějí zneplatnit rozhodnutí bývalého vedení města o pozemcích na Dlouhé Louce

Články, zmínky, citace od 5. do 12. 9. Média se zaměřila především na komunální politiku, zákaz mobilních telefonů ve školách nebo směrnice EU o autorských právech.

Volby 2021 – program do PS

Hájíme slušnost, svobodu a respekt k naší zemi. Máme právo určovat svět, ve kterém žijeme. Bojujeme za Českou republiku sebevědomých občanů, ve které státní aparát občanům slouží a nevytváří zbytečné pře-kážky. S tím se pojí i přijetí odpovědnosti každého z nás za lepší budouc-nost, která vzniká naším kolektivním snažením. Podporujeme svobodné podnikání za rovných a férových podmínek, soukromý majetek považu-jeme za nedotknutelný Zároveň pokládáme za nevyhnutelné obnovit naši zemi zasaženou pandemií Covid-19.

Proč to děláme: Abychom mohli svobodně žít, prosperovat a být hrdí na svou zemi.

Zálom: Cyklojízda hnutí Auto*Mat je demonstrací síly.

Výzva Parlamentu ČR číslo 2! Jsme v tom všichni?! Nenechme v tom jen některé