Mach: Velká daňová sleva – výzva všem politikům

V tomto článku představím koncept „Velké daňové slevy“, který tímto nabízím k veřejné diskusi a chci hledat na politické scéně shodu na tom, že potřebujeme daně tímto způsobem zjednodušit a snížit.

Veřejné debatě o daních dnes dominuje EET, případně se mluví o drobných úpravách, jako je paušální daň pro živnostníky s minimálními tržbami. Debatuje se tedy o technologii výběru, a ne o podstatě – nedebatuje se o celkové velikosti daňového zatížení a o celkové konstrukci našeho daňového systému. Přitom náš daňový systém potřebuje podstatné zjednodušení a snížení daňového břemene.

„Velká daňová sleva“, neboli tisícovka měsíčně navíc pro každého, kdo pracuje, je celkem jednoduchý plán, který bez nutnosti velkých zásahů do zákonů sníží daně plošně všem, tedy ne jen vybraným skupinám, a který efektním způsobem zjednodušuje placení a výběr daní.

Debata o EET zakrývá skutečné problémy

V celé debatě o elektronické evidenci tržeb se úplně zapomnělo na to, že zdanění práce máme jedno z nejvyšších na světě. Ze studie Světové banky a společnosti PWC plyne, že ve složitosti daňového zatížení jsme mezi zeměmi EU a EFTA na nelichotivém 26. místě, když na splnění daňových povinností musí každá firma v průměru vynaložit každý rok 234 hodin práce.

Naše daňová správa je přebujelá. Na výběr daní vydržujeme souběžně několik státních aparátů. Celní správa, která vybírá DPH a spotřební daně, stojí daňové poplatníky 5 miliard korun ročně. Daňová správa, která vybírá daně z příjmu, stojí 11 miliard korun. Správa sociálního zabezpečení, která spravuje sociální odvody, má provozní náklady 5 miliard korun. Přitom činnosti těchto státních orgánů se často překrývají a chtějí po daňových poplatnících mnohdy to samé.

Vysoké a složité daně jsou přitom vždy na úkor zdravého hospodářského růstu a životní úrovně lidí. Pokud náš stát vybírá od lidí vysoké daně na všemožné dotace pro vybrané firmy a přebujelý byrokratický aparát, dusí tím všechny, kteří poctivě pracují, a mrhá penězi, které lidé pracně vydělávají.

V minulosti všechny vlády daně jen zvyšovaly a zesložiťovaly, a pokud se někdy nějaké daně snižovaly, tak vždy jen úzkým vybraným skupinám. Pojďme konečně opačnou cestou – daně zjednodušit a snížit, a to ve prospěch všech.

Velká daňová sleva

Plán, který předkládám, je vlastně strašně jednoduchý. Přímé zdanění, které je obrovské, snížíme každému o tisícovku měsíčně. Daně a odvody snížíme o tisícovku každému, kdo pracuje, ať je to zaměstnanec nebo živnostník.

Jednoduchý příklad: Kdo má dnes hrubou mzdu 20 tisíc, odvádí na dani z příjmu a odvodech z hrubé mzdy 4150 korun a má tedy čistou mzdu 15 850 korun. S „velkou slevou“ by odváděl jen 3150 korun, o tisícovku méně, a zbylo by mu čistého 16 850 korun, o tisícovku více. Pro každou úroveň mzdy nebo zisku živnostníka by to vycházelo stejně – o tisícovku větší čistý příjem (každý si to může spočítat pro svou mzdu na webové kalkulačce).

Zároveň se sloučí daň z příjmu a pojistné na sociální zabezpečení do jediného kombinovaného odvodu. Je vlastně hrozně nesmyslné, že naše příjmy a osobní údaje zapisujeme každý rok do několika podobných formulářů, odevzdáváme na různé státní úřady a platby odvádíme státu na různé účty.

Spojení sociálního pojištění a daně z příjmu je vlastně velmi jednoduché, protože obě platby se vypočítávají ze stejného základu – ze mzdy, resp. zisku živnostníka.

V případě zaměstnanců činí dnes daň z příjmu 15 % z tzv. superhrubé mzdy, která je o 34 % vyšší než hrubá mzda, takže je to vlastně 20,1 % hrubé mzdy. Sociální pojištění zaměstnance je 6,5 % hrubé mzdy. Stačí tedy mít kombinovanou sazbu 26,6 % hrubé mzdy a stát by vybral to stejné za daň z příjmu i sociální pojištění dohromady.

Podobně můžeme kombinovaný odvod vypočíst pro osoby samostatně výdělečně činné. Sociální pojištění činí dnes v případě živnostníků 29,2 % poloviny zisku, tedy 14,6 % zisku. Daň z příjmu činí 15 % zisku. Kombinovaný odvod na sociální pojištění a daň z příjmu by tedy byl 29,6 % zisku.

Aby měl každý pracující měsíčně v kapse o tisícovku navíc, stačí na kombinovaný odvod uplatnit slevu na dani, která bude o tisícovku vyšší než dnes. Sleva na dani na poplatníka je dnes 2070 Kč měsíčně. Stačí ji zvýšit na 3070 Kč a všichni budou na daních a odvodech ze mzdy a ze zisku platit o tisícovku méně. Poplatníci budou mít menší trápení s daňovým přiznáním, stát bude moci propustit polovinu armády výběrčích daní. A hlavně lidem zbude více peněz. Tisícovka měsíčně vlastně znamená 24 tisíc korun ročně k dobru pro každou rodinu, kde dva lidi pracují.

Kde ušetřit?

Tisícovka měsíčně navíc by se týkala asi 4,5 milionu zaměstnanců a živnostníků. Stát by tak dostával od lidí ročně o 54 miliard korun méně, to je asi o 1,1 % hrubého domácího produktu.

Samotné sloučení ušetří státu několik miliard korun na sociálních dávkách, které se odvíjejí od čistého příjmu. Lidé budou mít více peněz díky tomu, že jim stát nebude brát tolik jako dnes. Mnoho lidí zjistí, že nemusí chodit žádat na úřady o příspěvek na bydlení, dětské přídavky a příspěvky na živobytí a i tak budou mít víc peněz. Nebudou muset poníženě žádat o dávky, budou žít z peněz, které si sami vydělali. Jinými slovy stát přestane nesmyslně lidem z jedné kapsy peníze tahat a do druhé jim je na požádání strkat. Stát ušetří na dávkách automaticky, aniž by musel nutně měnit sociální zákony a bude stačit i méně úředníků na rozdělování sociálních dávek. Další peníze stát ušetří tím, že přestane dublovat úředníky na správě sociálního zabezpečení a na finančních úřadech.

Máme mnoho státních úřadů, které ve skutečnosti k ničemu nepotřebujeme, a které by se mohly zrušit s okamžitou platností a ušetřit tak daňovým poplatníkům peníze. Prezident vyměnil ministra pro lidská práva Dienstbiera. Ale potřebujeme vůbec ministerstvo pro lidská práva? Potřebujeme Radu vlády pro rovnost mužů a žen? Potřebujeme Radu pro udržitelný rozvoj? Každá strana jistě může mít jinou představu o tom, které úřady jsou zbytečné, ale nepochybuji o tom, že jich mnoho zbytečných je.

Stát může získat jednoduše peníze do rozpočtu navíc, aniž by jakoukoliv daň zvyšoval. Když se zruší zákon o povinném přimíchávání drahých bioplaiv do nafty a benzínu, nafta a benzín zlevní, bude u nás tankovat více řidičů a stát vybere více na spotřební dani z paliv.

Můžeme zrušit mnoho dotací, které stát rozděluje vybraným firmám na všemožných dotačních programech. Zrušme ty programy, stejně kazí férovou tržní soutěž. A nechme tyto peníze v kapsách lidí. Někteří politici třeba nebudou chtít omezit všechny dotace firmám. Fajn, pak ať chtějí pro lidi menší slevu, než navrhuje má politická strana – Svobodní. Ale pojďme zahájit debatu o tom, jak naše daně zjednodušit a snížit. Lidé u nás si zaslouží sejmout daňové břímě, které léta snášejí.

Petr Mach,
předseda Svobodných a europoslanec

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)

Na toto téma jsme napsali

Žák: Poplatky za psy jsou nefér daní z majetku. Zrušme je

Pes je chtě nechtě i přes uznání statusu živé bytosti také něčím majetkem. Proto se v případě poplatků za chov psa jedná o daň z majetku, tak jako platíme státu za vlastnictví domu či bytu. Zároveň se jedná o opatření, která se řadí mezi tzv. regulační a někteří politici mají pocit, že bez tohoto poplatku by každý chovatel psa měl hned deset psů místo jednoho

Zapletal: Jsme moderní bez ohledu na význam

Vytvoříme z (doplňte jakýkoli název města či obce) moderní město, městys, obvod, obec. Takové slogany potkáte, zejména nyní v době předvolební, téměř na každém kroku. Zeptáte-li se kandidátů na primátora či starostu, co znamená být moderním městem, začnou se většinou odkazovat na SMART řešení.

Pořízek: Moderní obec nebo Smart City?

Až budete sedět na chytré lavičce za miliony a nabíjet si u ní mobil, můžete přemýšlet, proč úřední hodiny na vaší radnici končí přesně půl hodiny před koncem vaší pracovní doby nebo proč nesete to lejstro na úřad znovu, když už ho má dávno několik jiných odborů. Dumat, proč žijete v drahém smart city a nikoli v moderní obci.

Mlýnková Išková: Kterak se díky kůrovci přišlo na revoluční myšlenky

V Česku řádí kůrovcová kalamita, která dopadá nejen na přírodu, ale také na majetek. Nestátní vlastníci hospodaří na 1,1 milionu hektarů lesů. Pro takové vlastníky může být kalamita zcela likvidační. Stát se tedy rozhodl, že jim pomůže.

Zapletal: Peníze na obchvaty? Prý raději slevy

1. září 2018 – den kdy si vládnoucí politici opět za peníze nás všech snaží koupit voliče. Od tohoto dne získávají studenti a důchodci 75% slevu na jízdném. Politici u korýtek předpokládají, že všichni studenti a důchodci jsou natolik natvrdlí, že jim na tento lep lehce skočí.

Pomozte nám

Staňte se příznivcem

Získejte možnost hlasovat v otevřených primárkách. Dostávejte pravidelné aktuality Svobodných do e-mailové schránky a pozvánky na naše akce.
Chci se stát příznivcem

Staňte se členem

Spolurozhodujte o politice Svobodných na jednotlivých úrovních. Účastněte se dění uvnitř Svobodných a volte kandidáty a orgány strany.
Chci se stát členem

Přispějte finančně

Přispějte Svobodným na jejich transparentní účet a podpořte důležitou volební kampaň v tomto roce.
Chci finančně přispět