Kříž: Očima libertariána jak stát a jeho regulace ničí životní prostředí

Jeden z největších majstrštyků propagandy státu je obecné přesvědčení, že zatímco lidé by se bez jeho dozoru chovali k životnímu prostředí zpravidla jako čuňata (čest výjimkám), stát na životní prostředí moudře dohlíží (a výjimky jsou individuálním selháním konkrétních lidí v jinak bezchybném systému).

Že je to přesně naopak mohu uvést na příkladu, který nedávno proběhl médii. Firma GienanthCzechia (dříve SLR-Czechia) vlastněná a řízená z Rakouska dlouhodobě obtěžuje své sousedství hlukem a prachem. Ničí zdraví lidí, poškozuje jim majetek. Výsledek? Nedávná pokuta od Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí ve výši necelých 300 tisíc korun. Z hlediska státu byl viník „potrestán“, pokuta „zaplatí“ mzdové náklady na jednoho z více než pěti set pracovníků ČIŽP na tři čtvrtě roku.

Poškození?Ti mají smůlu, můžou prý firmu žalovat. Ano, když vám někdo způsobí škodu, můžete ho zažalovat. Ať už ČIŽP existuje nebo ne, ať už udělí pokutu, nebo ne. Máme tu ovšem několik „ale“.

„Ale“ první: justice je prakticky nefunkční

Kdo se už zkoušel soudit, zjistil, že v českém soudním systému to nefunguje zrovna „jako na drátkách“. Vše trvá věky, soudci hledají jakoukoliv formální záminku, jak žalobci hodit žalobu na hlavu, náklady na právní zastoupení, posudky a zajištění dalších důkazů jsou velkou překážkou.

„Ale“ druhé: vy nejste pro znečišťovatele partnerem, tím je stát

Nestačí, že něčí emise vás nebo váš majetek poškodily. Emise totiž musí být nadměrné. Emisní limity (i způsob jejich zjišťování!) stanovují zákony, vyhlášky a normy, i nějaké to nařízení z EU je potřeba znát. Pokud tedy kvalifikovaným způsobem soudu nedokážete překročení limitů, máte smůlu. Podle státu totiž emise můžou ničit vaše zdraví a majetek, ale jen pomalu. Své o tom vědí všichni, kdo bydlí třeba v okolí Spolany nebo Mittal Steelu. Znečišťovatel občas v noci uleví filtrům (a ušetří peníze), „odfoukne“ trochu sajrajtu do přírody, hlavně, aby se o tom nedozvěděl stát. A vy, když si stěžujete, tak už je všechno v pořádku. Kupodivu v noci nebyl žádný z inspektorů na stráži. Je to taková hra – znečišťovatelé se tváří, že neznečišťují, stát se tváří, že chrání a dbá. Dokažte opak. Všichni se na vás budou tvářit, že jste jen věčný kverulant.

„Ale“ třetí: výše náhrady škody

Pokud přes všechny překážky uspějete, vysoudíte náhradu škody a možná ušlý zisk. Plus náhradu nákladů řízení. V jiných právních řádech existuje sice i tzv. „sankční náhrada škody“, tu však tvůrci našeho Občanského zákoníku nepředpokládají a ani soudní praxe jí není příliš nakloněná. Po letech souzení tedy maximálně získáte to, o co vás znečišťovatel připravil. Čas, nervy, náklad ztracené příležitosti – nic z toho vám nikdo nenahradí.

Musíte být tedy skoro blázen, pokud se do souboje o své zdraví a majetek pustíte. Tak tedy vypadá skutečná péče státu o životní prostředí. A je jedno, zda jde o znečištěný vzduch, znečištěnou vodu či vám pozemek či rybník zaneřádila splavená ornice ze sousedního lánu řepky, který nějaký veleduch zoral po spádnici.

Jak by to mohlo vypadat?

Představte si, že by se všichni ti odborníci z Ministerstva životního prostředí, ČIŽP a dalších orgánů a institucí (které by byly zrušeny, což by znamenalo snížení rozpočtů a daní) přesunuly do privátních firem, které by nabízely své služby komerčně. Pokud vy byste měli pocit, že váš soused či firma v sousedství znečišťuje vzduch, který dýcháte, vodu, kterou pijete, či jakkoliv jinak poškozuje vás či váš majetek, obrátili byste se na tyto odborníky. Ti by najednou pracovali skutečně pro vás. Změřili by úroveň a původ tzv. negativních externalit, u soudu by vystupovali ve váš prospěch. Soudce by pouze posoudil, zda je spravedlivé, abyste byli takto poškozováni, zcela v duchu definice svobody jako možnosti každého dělat si na svém za své cokoliv, co (nad míru přiměřenou okolnostem) nezasahuje do analogické možnosti jiného. A pokud by měl poct, že nemáte sebemenší důvod dýchat něčí zplodiny, pít jeho nečistoty či jakkoliv jinak být ovlivněni jeho činností, přiřknul by vám náhradu škody. A nejen té škody, co dnes, ale i tzv. sankční náhradu škody. Tedy jakýsi trest za bezohlednost znečišťovatele. A odměnu pro vás, protože vy jste podstoupili to martýrium, ztratili čas a energii, které jste mohli věnovat svým blízkým či svým koníčkům. Třeba ve výši až tisícinásobku škody skutečné.

Během několika let bychom dýchali vzduch jako na horách, měli vodu v řekách a rybnících průzračnou jako v horských bystřinách a na polích by se místo pesticidů a NPK hnojiv používal zase hnůj. A půda by díky žížalám a půdním mikroorganismům zase začala zadržovat vodu, nesloužila by předotovaným velkopodnikům pouze jako držák na rostliny.

Možná mi řeknete, že jsem naivní. Že jedinou cestou je více úřadů, více norem, více kontrol, více pokut. Pak jsme ovšem ztraceni. My i naše životní prostředí.

 

Roman Kříž
člen Republikového výboru Svobodných, kandidát do EP
Autor je zakladatelem www.libertarianskyinstitut.cz

 

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)
Read more

Sepak-terjang Bermain Poker Online Mainkan Peluang Flush Anda mesti pahami jika 5 tiket dengan bunga yang kolektif tipenya bisa menghasilkan flush dalam Bermain Poker Online. Karenanya Anda harus tau juga jika aktivitas tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang berkaitan jika diolah secara cocok. Pada saat tersedia 3-4 kartu yang amat bisa terhitung bikin menyampaikan dukungan Anda bikin membuahkan flush, karenanya Anda dapat menghasilkan keuntungan besar. Kesudahannya, peluang kombinasi flush tersebut pasti bisa menjadi salah satunya aktivitas yang mampu Anda gunakan bikin memungut keuntungan menggertakan lawan. Sepak-terjang pada game ini kian baik bikin melakukan all in dengan cocok. Sampai bisa membuat lawan menggetarkan tindakannya agar bisa kurangi peluang kerugian. Karenanya, mainkan pemikiran dengan baru sekadar akan di rasa sangat cocok menjadi satu strategi. Tapi strategi ini yang jarang dijumpai oleh kurang lebih beberapa orang di waktu modern saat ini untuk Bermain Poker Online. Kaum Hal Bermain Yang Sedikit Dijumpai Jika Anda merupakan orang yang sering permainan poker online, pasti Dikau ketahui Bermain Poker Online bisa datangkan keuntungan yang berkaitan. Permainan ini dapat dimenangkan pada saat Dikau mendapatkan kombinasi kartu terkenal bikin bisa datangkan keuntungan yang berkaitan. Perjudian online dengan pakai permainan poker diantaranya yang benar-benar memikat di dunia. Banyak kaum orang yang menghasilkan pelajaran dari permainan ini di dalam dengan bidang yang mampu menjadi seseorang profesional handal. Agar Anda bisa membuahkan keuntungan dengan terus-terusan. Antara dari Anda seharusnya tahu jika permainan poker dapat memberi dukungan menghasilkan moral jika diolah dengan tata yang sama sesuai. Sedianya banyak bermacam-macam yang bukan ditemukan oleh beberapa banyak diantara kita tapi sering Anda dapatkan di permainan ini. Bermain Poker Online Naikkan Taruhan Serta Menang Banyak Jika Kamu mengerti beberapa referensi pada bawah ini, Anda bakal membuat pijakan bikin Anda bikin bisa mainkan paham pada lawan. Dengan demikian pada saat Anda menyimpan satu kartu yang redup untung, pasti Anda mampu mainkan pemikiran itu. Sampai membuat lawan pahami kelebihan Anda dengan mutlak. Tetapi sebelum Anda mengerti gimana mainkan pemikiran, pasti Dikau juga harus mampu tiru pemikiran dari lawan dengan cocok. Oleh karenanya Dikau bisa pahami jika aktivitas ini sangat bisa diuntungkan jika dilihat dari sesi pandang yang cocok. Kesannya, beberapa orang di sempang Anda pasti sadar kalau aktivitas main poker dapat digunakan bikin menghasilkan keuntungan dengan terus-terusan. Tapi sedianya aktivitas ini harus Dikau sadari masih banyak strategi didalamnya yang butuh Dikau bisa terapkan. Beberapa daripada Anda pasti pahami jika ada keuntungan pada ketika kartu besar Bermain Poker Online IDN yang terdapat. Barisan 5 kartu yang ada pasti ada cela satunya yang besar dan bisa membuat Anda mampu memakainya bikin menghasilkan keuntungan. Oleh karenanya permainan tersebut dapat memberi dukungan Dikau menghasilkan keuntungan yang berselok-belok jika diolah lewat langkah yang sama sesuai. Kurang lebih dari Anda tentunya pahami game ini diantaranya yang bisa bawa serta Kamu menghasilkan keuntungan. Dimana pada saat Anda bisa mainkan pemikiran dari lawan bila Anda memegang kartu yang serupa besarnya. Dengan demikian di dalam saat kartu As yang ada pasti akan menghasilkan Anda lebih baik bikin melakukan all in sekadar. Meskipun demikian mungkin tetap lawan Anda ada akan tetapi sebenarnya Anda bisa menghasilkan keuntungan yang lebih raksasa dengan menggetarkan beberapa bermitra.