Káles: Připomínka roku 1968 – naši spojenci jsou na Západě

Dnes si připomínáme smutné výročí 49 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem do naší země. Jedna z nejtemnějších událostí moderních českých dějin změnila postoj veřejnosti k Sovětskému svazu.

Takzvané bratrství se Sovětským svazem zničilo mládí našich rodičů, milionů Čechů. Kvůli poválečnému nástupu totalitní komunistické vlády jsme se na desetiletí proměnili v nedemokratickou zemi, která zaostávala za liberálním a protržním Západem. Rok 1968, i přes svá negativa, přinesl jednu aspoň trochu pozitivní věc, a to zhoršení vnímání Sovětského svazu, který tak nadobro přestal být vzorem.

Je těžké srovnávat Sovětský svaz s dnešním Ruskem, je však zřejmé, že Putinův režim je nedemokratický. Pokud chce někdo srovnávat stav demokracie, svobody a politického systému v Rusku a v zemích západní Evropy s tím, že je Západ, kvůli „ovlivněným“ médiím a stále narůstajícímu počtu regulací všech oblastí života, stejný, ne-li horší než Rusko, strašně se plete. Ano, Evropa se mění a s ní se mění i Česká republika, v posledních letech přibývá regulací a zákazů. Dochází k utahování šroubů. Řešením však rozhodně není příklon k Rusku, ale liberalizace našich zákonů a znovunabytí nezávislosti v mnoha oblastech politiky.

Putin není náš spojenec. Rusku se nedá věřit, stejně tak, jako se nedá věřit dalším nedemokratickým režimům. Rusko opakovaně narušuje suverenitu jiných států. Ruské firmy by však měly zůstat naším obchodním partnerem. Jak totiž říkal již francouzský myslitel Frédéric Bastiat: „Pokud nepřekračuje hranice zboží, budou je překračovat vojáci.“

Udržujme naši západní orientaci, zůstaňme součástí Severoatlantické aliance, ale usilujme rovněž o to, abychom byli svobodnou, nezávislou a suverénní zemí, která nemusí poslouchat Moskvu, ale ani Brusel. Buďme spojenci západních zemí, ale můžeme být také obchodními partnery s celým světem. Máme na to.

Josef Káles,
lídr kandidátky v Pardubickém kraji, místopředseda Svobodných, zastupitel Chrudimi

P.S: A jednou se třeba probudíme, a všichni komunisti budou v …

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)

Na toto téma jsme napsali

Stanovisko k výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy

Svoboda, prosperita a nezávislost? Taky mír a kapitalismus!

Ženy proti kvótám! Připojte se také, pod otevřený dopis členek Svobodných

Volby 2021 – program do PS

Hájíme slušnost, svobodu a respekt k naší zemi. Máme právo určovat svět, ve kterém žijeme. Bojujeme za Českou republiku sebevědomých občanů, ve které státní aparát občanům slouží a nevytváří zbytečné pře-kážky. S tím se pojí i přijetí odpovědnosti každého z nás za lepší budouc-nost, která vzniká naším kolektivním snažením. Podporujeme svobodné podnikání za rovných a férových podmínek, soukromý majetek považu-jeme za nedotknutelný Zároveň pokládáme za nevyhnutelné obnovit naši zemi zasaženou pandemií Covid-19.

Proč to děláme: Abychom mohli svobodně žít, prosperovat a být hrdí na svou zemi.

Zálom: Zase zavřou Česko? Stačí záminka, jedno číslo, které se hodí.