Hejduk: V jaké zemi bych chtěl žít?

Svobodní mají ve svém znaku berana. Symbolikou berana je, že za své touhy a cíle umí bojovat. Beran je dále symbolem svobody a volnosti. Je plný životní energie, tvořivosti a inspirace. Nechybí mu odvaha a pracovní ambice.

Ztělesněním berana je pan Petr Beran (fiktivní osoba). Petr Beran je svobodnou bytostí, která žije ve svobodné zemi. V zemi, kde je ponechána maximální volnost pro jeho tvořivost, kde je minimum státních zásahů do jednotlivých práv občanů, kde může veškerou svoji energii věnovat své rodině, své práci, svým zálibám.

Petr Beran, ještě když byl malým chlapcem, chodil do svobodné školy, která mu poskytla základní všeobecné znalosti, které ho připravily na dospělý život. Škola mu garantovala obecný základ, nicméně ponechala jeho tvořivost a volnost v rozvoji svých schopností na něm. Z Petra Berana se díky jeho píli a šikovnosti stal švec.

Petr Beran se stal podnikatelem, drobným živnostníkem. Pro svoji práci ševce potřeboval hlavně co nejvíce času na svoji tvůrčí činnost. Jelikož žil v zemi, kde bylo minimum státních úřadů, úředníků a minimum administrativy, která ho ve své práci neobtěžovala, mohl se naplno věnovat své činnosti. Se státem komunikoval jednou za čas a to formou vyplnění pouze jednoho jednoduchého formuláře. Petr Beran žije v zemi, kde roste počet živností s lokální pověstí, kde důraz je kladen na kvalitu, nikoli kvantitu a kde neexistují dotace!

Petr Beran je spokojený, protože systém daní je nastavený velmi jednoduše a daně jsou nízké. Dokonce díky své pracovitosti a výjimečnosti ve svém oboru začíná se svými produkty, obuví, expandovat do zahraničí. Nic mu v tom nebrání, nikdo mu nehází klacky pod nohy. Evropská unie zanikla a Petr Beran obchoduje se zahraničními partnery v rámci EFTA.

V zemi, ve které žije Petr Beran, rostou úspory domácností a rovněž dostupnost bydlení. Životní úroveň je na vysoké úrovni, protože jde o zemi s minimálními regulacemi státu, kde je důraz kladen na svobodu, odpovědnost a nezávislost každého občana.

A v takové zemi Petr Beran žije a v takové zemi si přeji žít i já. Přejete si to také?

Marek Hejduk

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)

Na toto téma jsme napsali

Svoboda, prosperita a nezávislost? Taky mír a kapitalismus!

Ženy proti kvótám! Připojte se také, pod otevřený dopis členek Svobodných

Za pravdu je různá sazba… S předsedou Svobodných Vondráčkem o boji s dezinformacemi, levicových úderkách a ostudě ČR jménem Jourová – rozhovor PL.cz

Volby 2021 – program do PS

Hájíme slušnost, svobodu a respekt k naší zemi. Máme právo určovat svět, ve kterém žijeme. Bojujeme za Českou republiku sebevědomých občanů, ve které státní aparát občanům slouží a nevytváří zbytečné pře-kážky. S tím se pojí i přijetí odpovědnosti každého z nás za lepší budouc-nost, která vzniká naším kolektivním snažením. Podporujeme svobodné podnikání za rovných a férových podmínek, soukromý majetek považu-jeme za nedotknutelný Zároveň pokládáme za nevyhnutelné obnovit naši zemi zasaženou pandemií Covid-19.

Proč to děláme: Abychom mohli svobodně žít, prosperovat a být hrdí na svou zemi.

Zálom: Zase zavřou Česko? Stačí záminka, jedno číslo, které se hodí.