Havrda: Ruská ruleta v českých nemocnicích

V různých mediích se čím dál více objevují články o pochybení lékařů a jejich trestním stíhání.

Naposledy na stav českého zdravotnictví ukázal případ z přerovské chirurgie, kde jsou souzení 2 lékaři, kteří údajně neodhalili pooperační zánět pobřišnice, který i přes reoperaci vedl ke smrti pacienta. Pomiňme lékařskou stránku věci a podívejme se na organizaci chodu přerovské chirurgie. U soudu vyšlo ze svědeckých výpovědí najevo, že jeden sloužící lékař má o svátcích a víkendech na starost 50-70 pacientů na několika odděleních (chirurgie, urologie, gynekologie) a dále zodpovídá za JIPku a ambulance!!! Asi je každému jasné, že pokud ambuluje a následně řeší zdravotní stav u pacienta v bezvědomí, nemá čas chodit po oddělení… A téměř celou nemocnici měl na starost lékař bez chirurgické atestace! Chtěli byste ležet v takové nemocnici? Jak je možné, že v nemocnici holdingu Agel, panují takové poměry? Je to ve státních nebo v krajských nemocnicích lepší? Nikdo o tom raději moc nemluví, ale stačí se zeptat kolegů z těchto pracovišť a o moc lepší to nebude! ČLK, která měla mnoho let mandát kontrolovat přístrojové a personální obsazení nemocnic, byla této povinnosti rozhodnutím poslanců zbavena a nyní dělá kontrolu „stát“, který se snaží více problémy kamuflovat než řešit.

Včera vydal prohlášení královéhradecký hejtman a vyzval premiéra a ministra zdravotnictví, aby řešili okamžitě nedostatek zdravotních sester v kraji. Chybí mu jich sto, další jsou v předdůchodovém věku a bude prý velmi brzy hůře. Podobná situace v kraji je i u lékařů, kde se redukují a zavírají jednotlivá oddělení nebo jejich chod doslova visí „na vlásku“, na obětování se několika lékařů, kteří pobývají v nemocnicích stovky hodin nad rámec zákonných norem. Tito lidé dávají každodenně hlavu na špalek a ručí nejen za svoji práci, ale i za práci mladších neatestovaných kolegů a popř. cizinců (nejvíce z Ukrajiny), kteří s trochu jinými vědomostmi a mnohdy bez dobré znalosti jazyka, pracují na jejich pracovištích. Podle hejtmana je lepší, pokud zde pracuje alespoň někdo než nikdo! Má svatou pravdu! Bez obcházení zákonů této země by se již nejspíše mnoho nemocnic muselo okamžitě zavřít.

Skutečně nezávidím ministru zdravotnictví Vojtěchovi ani jeho náměstku pro zdravotní péči Prymulovi jejich pozici, kterou zdědili po předchozích sociálních inženýrech z minulých dob. Pamatujete se, jak nám všichni ministři a politici slibovali kvalitní zdravotnictví pro všechny? Flikování současného obrovského průšvihu naléváním dalších peněz do platů nemocničních zaměstnanců, zkreslování personálního obsazení na odděleních, nelegální zaměstnávání ukrajinských lékařů, buzerování a regulování zdravotníků v soukromé sféře, může pouze prodloužit postupné vyhnívání českého zdravotnictví.

Má současná vládnoucí garnitura nápad, jak tento průšvih řešit a napravit? Myslím si, že ne.

MUDr. Miroslav Havrda,
předseda Svobodných Královéhradeckého kraje a garant pro zdravotnictví Svobodných

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)

Na toto téma jsme napsali

Zlínský deník: desetihodinové zastupitelstvo, Pajonk stále proti megalomanské nemocnici

Kraj se rozhodl peníze na novou nemocnici projezdit, tvrdí zlínští Svobodní

Svobodní zahájili ve Zlínském kraji kampaň, kterou upozorňují na blížící se jednání krajského zastupitelstva, na němž se bude jednat a zřejmě i rozhodovat o tom, zda kraj postaví novou zlínskou nemocnici „na zelené louce“. Odhadovaná cena projektu je 8 miliard korun. Souběžně od roku 2020 však stoupnou výdaje kraje na veřejnou dopravu o 480 milionů korun. To vše v situaci, kdy kraj předpokládá zhruba 3,5 miliardy vlastních příjmů.

Kříž: Očima libertariána: Lidi mají hůř dostupnou zdravotní péči než zvířata. Viník je jasný.

Havrda: Povinná robota pro soukromé gynekology?

Mladé, nově atestované gynekology čekají asi důležité změny. Pokud budou chtít pracovat v privátu a mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami, budou prý muset povinně odsloužit v nemocnici 2 služby měsíčně! Prý aby vrátili nemocnici, kde mimochodem pracovali 5 let téměř jako nevolníci za 25000 Kč měsíčně, něco z toho, co do nich nemocnice investovaly! Také prý proto, aby mohli operovat a po předchozím vydírání nemocnicí, kdy museli mnohdy sloužit 5-6 služeb měsíčně (aby je vůbec na tu atestaci pustili), aby nevyšli ze cviku. Že ambulantní gynekolog neoperuje, asi není příliš důležité. Ve společném memorandu se dohodli MZd, zdravotní pojišťovny a odborná gynekologická společnost. Podle vyjádření ČLK je tato dohoda neférová, protože skupina starších lékařů, která ovládá odbornou společnost, se dohodla bez vědomí a bez souhlasu mladších lékařů na jejich povinné robotě. Je veřejně známo, že mnoho vedoucích lékařů v nemocnicích (dokonce i ve fakultních), má kromě vedoucí funkce v nemocnici i souběh soukromé praxe. Proč by si tedy nezajistili za sebe v nemocnici a dokonce i za menší finance zástup?

Svobodní ve Zlínském kraji pořádají Besedu o stavbě nové krajské nemocnice.