Havrda: Nouzový stav a soukromí zdravotníci

Odborný mluvčí pro zdravotnictví Svobodných, MUDr. Miroslav Havrda, se vyjádřil k současným opatřením ve zdravotnictví.

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda již podruhé vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Vzrůstá počet pacientů potřebujících nemocniční péči i intenzivní péči včetně dýchacích přístrojů.

Začíná se stavět polní nemocnice na letňanském výstavišti o kapacitě 500 lůžek, kterou bude obhospodařovat armáda ČR.

Denně skokově vzrůstá nejen počet nakažených lidí, ale také počet nakažených zdravotníků v nemocnicích. Chybějí lékaři, sestry i pomocný personál. Byli povoláni medici na výpomoc a začíná se spekulovat o povolávání lékařů prvního kontaktu – což jsou praktici a ambulantní specialisté, možná stomatologové, pečovatelská služba, apod.

Prezident ČLK, MUDr. Milan Kubek, v televizním přenosu zcela zákonitě zpochybnil tento krok po oborné stránce a po stránce následného kolapsu ambulantní sféry. Upozornil na to, že potom půjdou pacienti s jinými problémy než s čínským virem přímo do ambulancí spádových nemocnic…

Nikdo se ale nezamyslel a ani slůvkem se nezmínil, co se stane při zavření soukromých praxí s jejich ekonomickým chodem. V nouzovém stavu je potřeba jistě pomáhat a lékaři a další zdravotníci patřili a patří k těm nejzodpovědnějším, ale soukromé zdravotnické zařízení má celou řadu ekonomických závazků. Musí platit nájem nebo hypotéku bance, spoustu přístrojů má na leasing a svým zaměstnancům musí platit mzdu včetně sociálních a zdravotních odvodů. Pokud by byli soukromí lékaři a další soukromí zdravotníci nasazeni, kdo za ně ponese tyto náklady? Bude stát refundovat v plné výši jejich prokazatelné náklady?

V případě, že se v nemocnici nakazí, kdo zaplatí chod jejich ordinací a mzdy jejich zaměstnanců? Tady se nejedná o pár drobných, ale desetitisíce, statisíce a někdy i miliony korun na jedno zdravotnické zařízení.

Mimochodem vláda schválila příspěvek pro státní nemocnice za první vlnu epidemie ve výši 11,5 miliardy korun. Státní nemocnice dostávají ochranné pomůcky, dezinfekci a další pomoc. Všechny tyto věci si soukromí zdravotníci musí platit ze svého. Nedostali žádné navýšení kapitace ani hodnoty bodu – česky řešeno: všechny provozní náklady firmy si platí sami. Z čeho, když nebudou léčit ve své ordinaci a nebudou mít žádné příjmy? Vůbec nemluvím o onemocnění soukromých zdravotníků Covidem v nemocnici.

Státní zdravotník pobírá mzdu nebo nemocenskou a nic dalšího ho nemusí zajímat.  Soukromý zdravotník nic nevydělává, v případě nemoci pobírá nemocenskou až od 15. dne a přitom musí platit fixní náklady i mzdy svým zaměstnancům. Velmi rychle tak může přijít o vše, co několik desetiletí budoval. Pokud nemá společnost s.r.o, ručí za své ztráty veškerým svým majetkem a velmi rychle může skončit jako bezdomovec v osobním bankrotu. Zamysleli se kompetentní lidé nad touto eventualitou?

MUDr. Miroslav Havrda
člen Republikového výboru a garant pro zdravotnictví Svobodných

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)

Na toto téma jsme napsali

Havrda: Paradoxy vládního boje s Covidem

Havrda: Nouzový stav a soukromí zdravotníci

Vondráček na JČ1: „Naše téma pro kraje, je férové rozdělování peněz obcím bez krajských dotací“

Zlínský deník: desetihodinové zastupitelstvo, Pajonk stále proti megalomanské nemocnici

Kraj se rozhodl peníze na novou nemocnici projezdit, tvrdí zlínští Svobodní

Svobodní zahájili ve Zlínském kraji kampaň, kterou upozorňují na blížící se jednání krajského zastupitelstva, na němž se bude jednat a zřejmě i rozhodovat o tom, zda kraj postaví novou zlínskou nemocnici „na zelené louce“. Odhadovaná cena projektu je 8 miliard korun. Souběžně od roku 2020 však stoupnou výdaje kraje na veřejnou dopravu o 480 milionů korun. To vše v situaci, kdy kraj předpokládá zhruba 3,5 miliardy vlastních příjmů.

Dostávejte informace o Svobodných

Přihlaste si náš e-mailový odběr a buďte v obraze.