Děd: Tyjátr v Brně, aneb skutečným násilím proti divadelní nadsázce

Témata:

V následujícím textu se pokusím o jistý zobecněný pohled na spor okolo hry Naše násilí a Vaše násilí. Na začátek je třeba podotknout dvě zásadní věci. Předně hru jsem neviděl a z několika důvodů ani vidět nehodlám. Ze střípků informací, které mám, se domnívám, že překračuje hranici mého vkusu a že jsem v hodnotovém rozporu s jejím obsahem. A právě proto ji nechci, nemohu a nebudu hodnotit. Naopak si ale troufám vnímat její společenský přínos, nebo naopak negativní dopad, tento hodnotit, a z hodnocení pak vyvozovat závěr.

Divadelní hra, která komunikuje se svým divákem prostřednictvím explicitních scén, stejně jako divadelní hra, která komunikuje se svým divákem prostřednictvím násilí, si svého diváka najde. Najde si jej (a zde si troufám předjímat, že častěji) i ta divadelní hra, která se svým divákem komunikuje například prostřednictvím emocí. Vše je navíc otázkou míry toho všeho. Neexistuje nikdo, kdo by mohl objektivně rozsoudit, zda je Naše násilí a Vaše násilí hra dobrá, nebo špatná. Existují divadelní kritici se svým omezeným měřítkem.

Z dostupných informací se však zdá, že divadelní hra Naše násilí a Vaše násilí kombinuje hraniční prostředky s velmi palčivým tématem. To má za vcelku logický následek to, že na mnoho lidí místo jakéhokoliv sdělení působí jako vztyčený prostředník. Jako prostředek sdělení (jímž bezesporu divadlo je) tedy, zdá se, nefunguje příliš dobře. Tady bychom mohli s celou věcí skoncovat s tím, že Naše násilí a Vaše násilí je propadák. Diváků, kteří by chtěli strávit večer tím, že někdo oplzle uráží jejich způsob života a identitu, by se sice jistě na pár představení našlo, ale hra by zapadla mimo zájem a sešla z mysli.

Celá věc má ovšem dva háčky. Našli se lidé, kteří stejně jako já usoudili, že toto nechtějí vidět, ale zároveň usoudili, že by to neměl nikdo vidět. Dospěli k závěru, že mají právo, ba možná povinnost, zabránit těm, kteří z nějakého důvodu měli dojem, že hru vidět chtějí, v tom, aby své rozhodnutí uskutečnili.

Nejenže na to v žádném případě právo nemají, neboť neexistuje nikdo, kdo by měl právo stanovit univerzální hodnoty a hranice vkusu, ale ještě z propadáku udělali téma, propadák zdarma propagují a umožňují tvůrcům vstupovat do veřejné diskuze a napravovat, co hra nezvládá – komunikovat s veřejností, sdělovat poselství. Myšlení těch, kteří často a zbytečně omezují bývá holt omezeno. Násilím přerušit divadelní představení, protože někdo nabyl dojmu, že je špatné, je za hranicí přijatelného. Je to násilné omezení kompetencí někoho jiného. Každý by měl mít právo předvádět sebevětší šmíru a hledat si s ní své diváky.

Najde-li je s představením, které uráží identitu a způsob života samotných diváků, pak je to jistě důvod k zamyšlení. Ale nikoliv nad představením jako takovým, ale nad krizí identity společnosti, nad množstvím lidí, kteří měli doposud problém se vyrovnat s tím, kým jsou, a tedy dospět. Nebo nad tím, zda naše společnost skutečně není pokřivena. Jenže si troufám předjímat, že Naše násilí a Vaše násilí by si příliš diváků nejspíš nenašlo. Nachází je však v zastáncích proti těm, kteří si říkají slušní lidé, ale sami násilím potlačují svobodu druhých. Proti lidem, kteří na divadelní nadsázku, i když zjevně pitomou, reagují skutečným násilím. Vždyť to je samo ve své podstatě absurdní.

Druhým zádrhelem je ovšem financování z veřejných zdrojů. Přijmeme-li, že Naše násilí a Vaše násilí většinu lidí pohoršuje nebo dokonce uráží, je potom přijatelné, že jsou nuceni si ji subvencovat z daní? A neukazuje tento případ pak v celé nahotě problematičnost subvencování kultury z veřejných zdrojů? Ano, zde se jedná o případ, kdy plátci daný produkt zcela zjevně aktivně nechtějí. Ale o kolik je tato situace horší, než když jsou nuceni platit něco, co je pouze nezajímá? Kdyby si Naše násilí a Vaše násilí muselo na svou existenci vydělat, velice pravděpodobně by zapadlo ve prospěch něčeho, co by diváci považovali za pro sebe lepší.

A tak je Naše násilí a Vaše násilí přeci jen důvodem k zamyšlení pro nás všechny, zda nepřehodnotit způsob subvencování kultury. Tedy zda nenechat peníze divákům, kteří pak sami přímo ovlivní, co se bude hrát, a omezené omezování pak nebude mít žádného ospravedlnění. A také je to k zamyšlení pro brněnské voliče, zda chtějí, aby jejich zastupitelé financovali Husu na Provázku, která jim pak prostřednictvím něčeho, jako je Naše násilí a Vaše násilí, ukáže vztyčený prostředníček.

Jan Děd,
člen Republikového výboru Svobodných

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)

Na toto téma jsme napsali

Mlýnková Išková: Dotace městům a obcím často pomáhají

Dotace vnímá snad každý volič Svobodných negativně. Ano, dotace křiví trh, jsou nespravedlivé, nahrávají korupci a plýtvání penězi a v neposlední řadě díky nim často neprosperují ti nejschopnější, ale ti, kteří dobře vyplnili dotační žádost. Přesto existují dotace, které zastupitel nemůže v rámci svědomitého vykonávání svého mandátu odmítat.

Chalupský: Půjčí vám radní klíč od pokladnice?

Město funguje na stejně citlivých a neúprosných ekonomických zákonech jako třeba příroda. V této oblasti nás také čeká sucho a extrémnější situace. Vytvoření finančního řečiště přes Aliexpress do Číny bude i pro nás v menších městech mít stejné důsledky jako vykácení a odvodnění svahu.

Znojmo: Systém poukázek spravedlivě rozdělí peníze na sport a kulturu

Systém poukázek spravedlivě rozdělí peníze na sport a kulturu a každé dítě dostane navíc 1200 Kč ročně na vzdělávání, plánují ve Znojmě. Koalice Znojmáci, jejíž součástí jsou i Svobodní, se inspirovala systémem poukázek a chce zrušit netransparentní dotační systém.

Herman: Poukázkový (voucherový) systém

Voucherový systém je jiná forma přerozdělení peněz použitelná ve městech, obcích a krajích, jejíž cílem je vrátit lidem peníze, které od nich stát, respektive město vybírá prostřednictvím daní a poplatků.

Zapletal: Zaveďme v moderních městech poukázkový systém

Mnoho měst se nazývá moderními. Sice v nich ještě nepochopili, že za parkování se v dnešní době platí i platební kartou, ale v propagačních materiálech prostě slůvko moderní být musí.

Pomozte nám

Staňte se příznivcem

Získejte možnost hlasovat v otevřených primárkách. Dostávejte pravidelné aktuality Svobodných do e-mailové schránky a pozvánky na naše akce.
Chci se stát příznivcem

Staňte se členem

Spolurozhodujte o politice Svobodných na jednotlivých úrovních. Účastněte se dění uvnitř Svobodných a volte kandidáty a orgány strany.
Chci se stát členem

Přispějte finančně

Přispějte Svobodným na jejich transparentní účet a podpořte důležitou volební kampaň v tomto roce.
Chci finančně přispět