OTEVŘENÝ DOPIS PETRU FIALOVI

Když někdo prosazuje sociálně-inženýrské experimenty, měl by mít rozmyšlené důsledky svého počínání. Proto jsme zaslali OTEVŘENÝ DOPIS PETRU FIALOVI:

Vážený pane premiére, pevně věříme, že Vašemu příslibu snížení emisí metanu o 30 % do roku 2030 předcházela podrobná analýza. Abychom nemuseli pochybovat, že plánujete jít stejnou cestou, jako vláda v Nizozemsku, máme na Vás pár jednoduchých dotazů:

1. Jaké jsou přírodní a umělé zdroje metanu na území ČR?

2. Jaké jsou roční emise z těchto zdrojů, rozdělené dle typu zdroje?

3. Jaké je množství těchto emisí v porovnání s předindustriální érou?

4. Jaká konkrétní opatření chystáte zavést pro snížení emisí o 30 %?

5. Z jakých předpokladů vychází konkrétní číslo 30 %?

6. Z jakého důvodu je třeba snižovat emise metanu?

7. Jaký bude vliv výše zmíněných opatření na globální změnu klimatu, pokud je důvodem dle bodu 6?

8. Z jakých modelů vychází předpovědi vlivu emisí metanu na změnu klimatu, jak jsou modely validované?

9. Jaký vliv budou mít výše zmíněná opatření na zásobování obyvatelstva energiemi a potravinami?

10. Jaké jsou předpokládané náklady na výše zmíněná opatření?

11. Kolik lidí kvůli těmto závazkům přijde o práci nebo podnikání?

12. Jak se částka z bodů 10 a 11 promítne do státního rozpočtu, do rozpočtu firem a domácností?

Pevně věříme, že na otázky znáte odpovědi. Považovali bychom za krajně nezodpovědné slibovat jménem ČR jakékoliv závazky, bez důkladného zvážení všech důsledků pro obyvatele ČR.

S pozdravem Svobodní

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)