Někdy v horší podobě než za komunistů. Bohbot o ukrajování svobody, bezpečnosti, ale i problémech Prahy

David Bohbot je uznávaným bezpečnostním expertem a ředitelem Centra pro výzkum terorismu. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz však prozradil, jaké trauma z dětství předurčilo, že svou profesi zasvětí bezpečnosti. „Už několik let pracuji na programu zabezpečení České republiky proti největším hrozbám současnosti. To, že nám podobný komplexní program zoufale chybí, ukázala jak pandemie Covid-19, tak ruská invaze na Ukrajině a její dopady na naše životy,“ říká David Bohbot, který se právě z těchto důvodů rozhodl kandidovat do Senátu. „Zároveň se domnívám, že se premiér Petr Fiala mýlí, když mluví o tom, že jsem ve válce s Ruskem. Vyhlásit válku je složitý proces, popsaný v naší Ústavě a pokud vím, nic takového neproběhlo. A za naši svobodu se bojuje tady, v zemi, kde začíná něco jako cenzura a kde začínají být kriminalizováni lidé za své názory, nepohodlné vládě,“ dodal Bohbot.

Svými izraelskými kořeny se nijak netajíte, stejně tak každý, kdo se s vámi osobně setká, zaznamená váš přízvuk. Nemůže být nedokonalá čeština vašim handicapem v rámci nadcházejících senátních voleb? 

Čeština není můj rodný jazyk a navíc, jak určitě sám víte, je i hodně složitá. Učil jsem se ji až jako dospělý a vím, že nikdy nebudu mluvit dokonale. Její nedokonalost ale rozhodně nepovažuji za handicap. Spíše naopak – ten přízvuk ke mně prostě patří a je součástí mojí individuality. Češtinu mám ale rád. Je to výrazově bohatý jazyk mé současné vlasti a stále se v ní zdokonaluji. Když jsem před více než 20 lety přijel poprvé do ČR, uměl jsem sice perfektně hebrejsky, anglicky, arabsky a slušně jsem se domluvil i francouzsky, ale česky jsem neuměl ani slovo. Za tu dobu jsem přece jen trochu pokročil, co myslíte? Osobně si myslím, že daleko důležitější než dokonalá čeština je můj program, který mám na rozdíl od svých soupeřů perfektně propracovaný a připravený k realizaci.

Ve svém profesním životě se věnujete především bezpečnosti. Před časem jste dokonce v Praze založil Centrum pro výzkum terorismu. Když se zeptám hodně osobně, co vás přivedlo k tomu, že jste se stal nakonec bezpečnostním expertem?  

Když mi bylo čtrnáct, pět arabských extrémistů uneslo, mučilo a zavraždilo mého kamaráda. Tento traumatizující zážitek předznamenal mou celoživotní orientaci. Po ukončení vojenské služby jsem se začal v oblasti bezpečnosti cíleně vzdělávat a od té doby se jí věnuji profesionálně na mnoha úrovních.  

Několikrát jste zopakoval, že jako senátor se chcete právě zaměřit na posílení bezpečnosti občanů ČR a přinést do naší země zkušenosti, které jste nasbíral v zahraničí. Jak konkrétně byste toho chtěl dosáhnout z pozice člena horní komory parlamentu?

Pokud budu zvolen senátorem, budu v první řadě usilovat o zapojení do Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Z této pozice můžu ve spolupráci se svými kolegy ve výboru začít jednat s vládou a jednotlivými ministry a předkládat jim návrhy na realizaci konkrétních kroků mého plánu. Ten vznikal v období několika let právě na základě spolupráce s mými přáteli a spolupracovníky v Izraeli, ale i dalších zemích speciálně pro prostředí ČR. Z této úrovně mohu také iniciovat pozvání lidí, o nichž vím, že jsou špičkami v oblasti policejní práce, boje proti terorismu nebo organizace ozbrojených sil malých států tak, aby byla zajištěna jejich maximální bezpečnost. Ti jsou připraveni pomoci našim bezpečnostním a ozbrojeným složkám i zpravodajským službám dostat se na daleko vyšší úroveň. Vím, že to zní jednoduše a realizace bude daleko složitější, ale tohle je cesta, kterou se chci vydat. 

Téma národní bezpečnosti mnoho občanů pociťuje o to intenzivněji od okamžiku, kdy došlo k ruské vojenské invazi na Ukrajině. Premiér Petr Fiala dokonce často mluví o tom, že i my jsme ve válce a že na Ukrajině se bojuje i za naši svobodu. Co si o tom myslíte vy? Už několik let pracuji na programu zabezpečení České republiky proti největším hrozbám současnosti. Obsahuje vše, co je třeba udělat na úrovni vlády v armádě, v policii a zpravodajských službách, v přípravě občanů, v ochraně kritické infrastruktury státu a tak zvaných měkkých cílů, nebo jak dosáhnout posílení záchranných služeb. To, že nám podobný komplexní program zoufale chybí, ukázala jak pandemie Covid-19, tak ruská invaze na Ukrajině a její dopady na naše životy. Vidíme kolem sebe prudký nárůst nepříznivých jevů, počínaje ekonomickými a konče bezpečnostními, které existenčně ohrožují firmy i jednotlivce, zvyšují nezaměstnanost a narušují sociální stabilitu společnosti.  

Nedostatek energií, hrozící nedostatek potravin a zboží základní potřeby, ani další narůstající problémy není současná vláda viditelně připravena řešit. Ad-hoc postupy, které volí bez zvážení jejich dopadů na bezpečnost, ekonomiku státu a na životní podmínky obyvatel situaci jen zhoršují a vedou k politické nestabilitě země.  Samozřejmě jsem postřehl prohlášení pana Fialy, že jsme ve válce, stejně jako jeho prohlášení, že na Ukrajině se bojuje za naši svobodu. Myslím, že se mýlí. Vyhlásit válku je složitý proces, popsaný v naší Ústavě a pokud vím, nic takového neproběhlo. A za naši svobodu se bojuje tady, v zemi, kde začíná něco jako cenzura a kde začínají být kriminalizováni lidé za své názory, nepohodlné vládě. Neznám samozřejmě podrobně poměry, které zde panovaly před rokem 1989. Ale z vyjádření přátel, kteří tu dobu zažili cítím, že některé věci, o nichž doufali, že jsme se jich zbavili, se zase vracejí. A jak říkají, někdy v horší podobě, než „za komunistů“.

Jaké zásadní změny byste chtěl v rámci vašeho senátního mandátu prosadit? Budou se všechny týkat pouze bezpečnosti, nebo se zaměříte i na jiná témata? 

Bezpečnost je pojem natolik široký, že se do něho vejde mnoho témat. Můj program, který mám připravený pro své senátní období a o němž jsem už několikrát hovořil, obsahuje mimo návrhů na připravenost občanů na řešení krizových situací, reformu policie, změny v armádě, transformaci zpravodajských služeb, ochranu kritické infrastruktury, nebo opatření proti terorismu, nelegální migraci a pašování lidí, zbraní a drog přes naše území i přípravu na očekávatelné změny klimatu, na pandemie podobné Covid-19, na řešení technologií 5G sítí, budování užšího ekonomického a bezpečnostního spojenectví v rámci středoevropského regionu, nebo potravinovou bezpečnost.  

Jak už jsem jednou uvedl, jako senátor budu v první řadě usilovat o pozici člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Z ní můžu prosazovat a podporovat významnou část mého programu. A co se týká těch dalších prvků – chci iniciovat vytvoření koordinační skupiny pro spolupráci s dalšími senátními výbory, jichž se můj program dotýká. Myslím, že hledání možností jednotného postupu je nejefektivnější cesta k prosazení mého programu v rámci celé ČR.  

S funkcí senátora je často spojena také „pomoc domovskému regionu“. Jak byste jako senátor chtěl pomáhat Pražanům? Je toho hodně. Mám připraven program „Bezpečná ulice, bezpečný domov“, zaměřený na zvýšení bezpečnosti nejen v mém volebního obvodu. Chci například prosadit použití veřejnoprávních médií a dobrovolných seminářů pro přípravu Pražanů na krizové situace a způsoby, jak na ně reagovat. Lidé musí vědět, co znamenají signály sirén, nebo kde jsou v jejich okolí vhodné úkryty, dostupné pro všechny včetně dětí a lidí se sníženou pohyblivostí. Musí si také být jisti, že tyto úkryty jsou připravené k použití a skutečně je ochrání.

Chci také zvýšit vnímavost lidí ke svému okolí, schopnost všímat si podezřelých věcí a vyhýbat se rizikovým situacím. Už to samo o sobě umožňuje výrazně snížit počty krádeží nebo násilných trestných činů. Pražané, mezi které také patřím, si určitě zaslouží i více policistů v okolí známých problémových míst, kde se scházejí narkomani a lidé bez stálého bydliště. A také lepší a pružnější systém reakce na volání lidí v ohrožení, nebo na situace, zachycené na bezpečnostních kamerách. 

Ve spolupráci s policií chci zajistit pro školy a školky bezplatný program přípravy učitelů, personálu i dětí na řešení krizových situací. Já sám za posledních osmnáct let dobrovolně a zdarma poskytl tato školení mnoha školám a školkám po celé ČR. Jako motorista vnímám také problémy, spojené s dopravou v Praze. Co by podle mě nejvíce pomohlo, to je odstranění zbytečných a absurdních překážek v ulicích vytvořených v uplynulých letech. A samozřejmě i lepší koordinace a urychlení prací omezujících dopravu. I na tom bych se jako senátor určitě rád podílel.  

Je třeba také hledat cesty ke zvýšení atraktivity MHD – vyšší bezpečnost, nižší ceny, nízkonákladové tarify pro důchodce a studenty. To je oblast, kterou určitě budu cestou spolupráce s kolegy v ostatních senátních výborech také podporovat, stejně jako programy aktivit, přitažlivé pro mladé lidi.

Pokud se stanete senátorem, co bude úplně ta první věc, na kterou se zaměříte? 

První věcí určitě bude seznámení se s novým prostředím a otevření kontaktů s mými voliči a volebním obvodem. Ale za svou zásadní prioritu považuji členství ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Jako profesionál v této oblasti bych se chtěl celé volebního období podílet na jeho formování a práci pro bezpečnost naší země. 

A ještě jeden dotaz. Co byste po šesti letech vašeho případného senátního mandátu pokládal za úspěch a naplnění vašeho senátorského poslání? 

Rozhodně by to bylo prosazení klíčových bodů mého bezpečnostního programu a také změna senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v instituci skutečně užitečnou našemu státu. Chtěl bych vidět odolnější společnost a české občany připravené zvládat krizové situace. Armádu ne jenom pro zahraniční mise, ale schopnou bránit nás, naše hranice, města a občany. Zpravodajské služby na mnohem vyšší úrovni schopností získávat informace a uchovat je v tajnosti než v současnosti, které budou důvěryhodné jak v očích občanů, tak jiných zpravodajských služeb. Policii na vyšší úrovni vycvičenosti a schopnosti zasahovat ve prospěch lidí, daleko lépe vnímanou občany a schopnou s nimi spolupracovat. Chtěl bych prostě vidět, že bezpečnostní situace v České republice je po šesti letech mého působení lepší, než když jsem s prosazováním mého programu začal.

David Bohbot, bezpečnostní expert, kandidát do Senátu za Svobodné

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zdroj: Parlamentní listy

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)