MATĚJKA: EU i eurozóna jsou po referendu jiné. Hlasujte: chcete/nechcete?

Publikováno: 27.10.2011, zhlédnuto: 1343x

V roce 2003 měli občané České republiky příležitost vyslovit se v referendu ke vstupu do Evropské unie. Konalo se 13. až 14. června a otázka tehdy zněla takto: „Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?“ V případě vyslovení souhlasu bychom se tehdy také automaticky zavázali vstoupit do eurozóny a přijmout společnou měnu euro. Pro takový vstup do měnové unie sice byly stanoveny v EU obecné podmínky, zároveň ale byly také opakovaně některými státy porušeny, resp. nebyly splněny.

Podle ústavního zákona č. 515/2002 Sb. (plný text zde) ze dne 14. listopadu 2002 o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů měl být výsledek referenda schválen za předpokladu, odpoví-li na otázku pro referendum kladně nadpoloviční většina hlasujících. Z celkem 8.259.525 oprávněných voličů se jich referenda zúčastnilo 4.557.960, což znamenalo 55.21%. PRO vstup se vyslovilo 3.446.758, PROTI vstupu 1.010.448 oprávněných voličů (úplné přehledy nabízím zde).

Mediální kampaň, placená v době konání referenda v roce 2003 z veřejných prostředků všech občanů, se bohužel nezaměřila na podporu nestranné veřejné občanské debaty, obsahující argumentaci pro a proti. Byla jednostranná pro vstup, což lze nejlépe doložit na oficiálním logu Ministerstva zahraničních věcí ČR. O vstupu České republiky do Evropské unie svým aktivním hlasováním PRO nakonec rozhodlo cca 3,45 milionu z 8,26 milionu oprávněných voličů ve jménu cca 10 milionů občanů. Asi se všichni shodneme, že od samotného vstupu v roce 2004 došlo k podstatným změnám fungovaní i uplatňovaných pravidel Unie. Zatímco jedni s tímto dosavadním vývojem souhlasí a obhajují ho, druzí říkají, že jsme se před lety vyslovovali v referendu ke zcela rozdílnému stavu, a že svůj hlas dali tehdy něčemu úplně jinému. Nepředpokládali, že by někdy došlo k takovým změnám, jaké jsou obsaženy například v Lisabonské smlouvě, nebo že by Unie posilovala svůj vliv na úkor členských států v oblastech, které v době konání referenda o vstupu patřily výhradně do pravomocí národních parlamentů a vlád. Oba názory jsou zcela legitimní a vycházejí z osobních politických, společenských, hospodářských, finančních i lidsky hodnotových a morálních preferencí a řebříčků každého z nás.

Domnívám se, že je dobré se po nějakém čase zeptat občanů České republiky, zda před lety přijatý směr považují stále za správný a zda i po čase a na základě nabytých zkušeností s členskou účastí souhlasí nebo by chtěli změnu. K vypsání referenda v době, kdy byla ratifikována Lisabonská smlouva, se politici bohužel neměli. Právě na základě ní však došlo k významným změnám (a opět nehodnotím, zda v dobrém či špatném, neboť to je na každém z nás), které zcela změnily pravidla hry v Evropské unii oproti tomu, jaká pravidla platila v době našeho referenda o vstupu do Unie. Výrazně se také změnila unie měnová, u které se v době našeho referenda neprojevovaly tak markantně všechny její neduhy. Také důsledky nezodpovědného hospodaření států jako je Řecko, Španělsko, Portugalsko nebo Itálie dosáhly takových rozměrů, že se na jejich záchraně mají podílet ostatní státy, ačkoli problémy nezavinily a sami jsou zadlužené. Taková je prostě skutečnost.

Jelikož se politici (ale anketně doposud ani nikdo jiný v České republice) k takovému kroku, který by jim buď potvrdil mandát k pokračování účasti České republiky v EU a v měnové unii, nebo by je naopak zavázal ke krokům, směřujícím k ukončení našeho členství či nepřijetí eura, nechystají, nabízím Vám na tomto místě možnost vyjádřit svůj názor. Zároveň jsem si vědom skutečnosti, že i znění otázky hraje důležitou roli. V rámci maximální objektivnosti bude pro účel této ankety férovější, když nebude položena otázka jedna, jejíž znění by mohlo někoho ovlivnit. Jsem si vědom také faktu, že při hlasování v této anketě jsme limitováni složením čtenářů iDNES.cz a jejich založením a osobními preferencemi, nicméně i tak může alespoň na tomto portálu anketa poskytnout zajímavý základ pro další práci blogerů, redaktorů i diskusi čtenářů.

Děkuji Vám za účast i za případné seznámení s anketou co největší počet lidí v České republice. Nyní je už jen na Vás, zda této možnosti využijete a ke které volbě dole se přikloníte...


 

PŘIJETÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE
Přeji si, aby v České republice BYLO zavedeno euro
25/7%
Přeji si, aby v České republice NEBYLO zavedeno euro
357/93%
Celkem hlasovalo: 382
BlueBoard.cz

 

 

 

ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII
Přeji si, aby Česká republika BYLA nadále členem EU
70/20%
Přeji si, aby Česká republika NEBYLA nadále členem EU
275/80%
Celkem hlasovalo: 345
BlueBoard.cz

 

(Ankety v originálním článku na blogu idnes

František Matějka je členem Republikového výboru Svobodných

Kde vyšlo: idnes.cz

Licence Creative Commons

PDF Facebook Linkuj MySpace Tweet
Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj kraje

Kalendář akcí

  • v nejbližších dnech se nekoná žádná akce

zobrazit všechny akce Svobodných

Chci se stát členem strany chci se zaregistrovat jako příznivec chci poskytnout dar nebo plochu k reklamě

Chci sledovat novinky Chci se stát fanouškem Chci odebírat videa Chci sledovat prohlášení Přidat do kruhů